Životné poistenie

Businessman vyplnuje tlacivo-IS
Aký je rozdiel medzi rizikovým poistením a investičným poistením? Môžem životnú poistku ukončiť predčasne? Dá sa úrazové poistenie uzavrieť aj na krátku dobu? Do akého veku ma poistia? Poistia ma vôbec, ak moje zdravie nie je 100%-tné? Kto "zdedí" moju poistku? Ak ste na svoju otázku nenašli odpoveď, napíšte nám na redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Dobrý deň. Chcem sa poistiť proti vážnym chorobám a jednu z nich som už prekonal, je to možné? Alebo bude táto choroba vylúčená z poistenia? Ďakujem.
Odpoveď: Áno, je možné poistiť si vážne choroby, ale choroba, ktorú ste už prekonali, bude z poistenia vylúčená. Ostatné vážne choroby uvedené v poistných podmienkach budú poistením kryté.
Odpovedal: Mgr. Viera Gregorová (21.06.2017)
Otázka: Som 3 mesiace nezamestnaná a nezvládam platiť poistné. Dajú sa platby poistného pri životnej poistke prerušiť? Nechcem to rušiť a keď sa opäť zamestnám, zase by som si to začala platiť. Ďakujem za radu.
Odpoveď: Možnosť, ktorú Vám odporúčam využiť, je znížiť poistné zrušením alebo znížením poistných súm pripoistení. Následne, po opätovnom sa zamestnaní je možné pripoistenia navýšiť alebo opätovne do zmluvy dojednať. Druhou možnosťou je uviesť zmluvu do stavu redukcie, kedy je znížená poistná suma hlavnéh…
Odpovedal: Mgr. Viera Gregorová (21.06.2017)
Otázka: Prosím vás, keď zruším životnú poistku, ako rýchlo je poisťovňa povinná vyplatiť mi peniaze? Ďakujem.
Odpoveď: Lehotu vyplatenia v prípade zrušenia zmluvy životného poistenia legislatíva neupravuje. Poisťovňa vyplatí odbavné po kompletizácii dokumentov potrebných ku korektnému stornu poistenia.
Odpovedal: Mgr. Viera Gregorová (15.06.2017)
Otázka: Dobrý deň, dá sa úrazové poistenie u vás uzavrieť cez internet alebo telefonicky?
Odpoveď: Pri uzatváraní životného poistenia treba analyzovať potreby klienta, čo nie je predajná fráza, ale reálne zisťovanie finančnej situácie, potrieb klienta, účelu poistenia, a podobne. Životné poistenie je náročnejší produkt svojím účelom, je veľmi individuálne a podľa toho treba postaviť zmluvu, v…
Odpovedal: Mgr. Viera Gregorová (15.06.2017)
Otázka: Dobrý deň, prosím vás, v mojej poistke je napísané, že pre prípad smrti alebo dožitia poistná suma 10.000 a smrť s konštantnou PS 10.000. Znamená to, že ak do konca poistenia umriem, bude vyplatených 20.000 a keď budem žiť, tak len 10.000?
Odpoveď: Ak máte v poistke tieto riziká pripoistené samostatne, teda poistenie pre prípad smrti alebo dožitia a druhé riziko je poistenie pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou, znamená to, že v prípade smrti bude oprávneným osobám vyplatených 20 000 eur a v prípade, že sa dožijete konca poistenia …
Odpovedal: Mgr. Viera Gregorová (12.06.2017)
Otázka: Mám 39 rokov - aké riziká by ste mi odporučili mať poistené? A aký typ životnej poistky by ste mi odporučili? Ďakujem.
Odpoveď: Nakoľko ste v produktívnom veku, odporučila by som rizikové životné poistenie s pripoisteniami, ktoré slúžia na vyrovnanie príjmu v prípade úrazu alebo choroby, teda pripoistenie PN, trvalé následky úrazu a čas nevyhnutného liečenia úrazu. V prípade, že čerpáte hypotéku, odporúčam poistenie dlžní…
Odpovedal: Mgr. Viera Gregorová (09.06.2017)
Otázka: Dobrý deň, do akého veku môže človek uzavrieť životnú poistku?
Odpoveď: Vstupný vek je takmer pri každom druhu poistenia iný, napr. niektoré typy investičného životného poistenia môžete uzavrieť až do veku 85 rokov, dôchodkové poistenie má najvyšší možný vstupný vek 55 rokov.
Odpovedal: Mgr. Viera Gregorová (09.06.2017)
Otázka: Ako viem zhodnotiť, či je moja životná poistka výhodná? A ak nie je, čo môžem robiť? Uzavrela som ju pred 5 rokmi na 25 rokov, takže ešte dlho. Ďakujem.
Odpoveď: Pred piatimi rokmi boli vyššie garantované technické úrokové miery ako sú v súčasnosti. To znamená, že za rovnaké poistenie, ktoré by ste si uzatvorili dnes (ak odhliadneme od zmeny vstupného veku) by ste platili viac ako platíte. Avšak potreby človeka sa v jednotlivých jeho životných cykloch men…
Odpovedal: Mgr. Viera Gregorová (08.06.2017)
Otázka: V čom je vlastne rozdiel medzi životným a rizikovým poistením?
Odpoveď: Životné poistenie je široký pojem a je možné zjednodušene ho rozdeliť na 2 skupiny: A) Produkty, ktoré sú určené pre vytvorenie si rezervy pre budúce obdobia tj. po dožití sa dohodnutého konca poistenia poisťovňa vyplatí dohodnutú sumu Kapitálové životné poistenie - je „sporenie pros…
Odpovedal: Mgr. Viera Gregorová (01.06.2017)
Otázka: Potrebujem úrazové poistenie, ak mám uzavretú životnú poistku?
Odpoveď: Ak je v rámci pripoistení v životnej poistke dojednané aj pripoistenie trvalých následkov úrazu, smrť úrazom a čas nevyhnutného liečenia úrazu, nie je potrebné samostatne uzatvárať úrazové poistenie. Úrazové poistenie je určite vhodné pre každého, nakoľko z poskytnutého plnenia je možné pokr…
Odpovedal: Mgr. Viera Gregorová (01.06.2017)
Otázka: Je možné preniesť životnú poistku do inej poisťovne? Ak nie, dáva zmysel pôvodnú poistku vypovedať a uzavrieť novú, ak je táto výhodnejšia?
Odpoveď: Presun zmluvy životného poistenia medzi poisťovňami nie je možný. Je možné iba zrušiť svoje pôvodné poistenie. Poisťovňa vyplatí poistenému odkupnú hodnotu z rezervotvornej časti. Klient si následne môže uzatvoriť nové poistenie. Pri zmluvách životného poistenia s rezervotvornou zložkou však n…
Odpovedal: Mgr. Viera Gregorová (01.06.2017)
Otázka: Môžem si dojednať úrazové poistenie na krátke obdobie – povedzme na zimu, keď sa chystáme s rodinou aktívne lyžovať? Zahŕňa toto poistenie aj prípadné náklady na zásah horskej služby?
Odpoveď: Pre takýto druh poistného krytia je určené cestovné poistenie. Pri jeho uzatváraní je dôležité zvoliť si poistenie podľa destinácie. Niektoré druhy cestovného poistenia kryjú totiž len zahraničné pobyty.
Odpovedal: Ružena Štiglicová (09.11.2015)
Otázka: Dá sa úrazové poistenie objednať cez internet alebo musím prísť do poisťovne osobne?
Odpoveď: Naša spoločnosť poskytuje možnosť uzatvorenia úrazového poistenia s názvom 5 PLUS aj prostredníctvom internetu. Veľmi jednoduchým a prehľadným spôsobom si teda môžete úrazové poistenie uzatvoriť z domova. Ide o poistenie trvalého telesného poškodenia následkom úrazu, ktoré má hneď niekoľko výhod.…
Odpovedal: Ružena Štiglicová (09.11.2015)
Otázka: Ideme si brať s manželkou hypotéku a banka nám ponúka nižší úrok, ak si úver poistíme. Môže životné alebo rizikové poistenie nahradiť poistenie splácania hypotéky? V akých prípadoch?
Odpoveď: Poistenie schopnosti splácania hypotéky nie je súčasťou životného poistenia. Avšak uzatvorenie životného poistenia, napríklad rizikového, je pri úverovom zaťažení priam nevyhnutnosťou. Minimálne je to veľmi zodpovedný krok voči rodine. Pri hypotéke by sme mali myslieť najmä na najzávažnejšie neča…
Odpovedal: Ružena Štiglicová (09.11.2015)
Otázka:  Úrazové poistenie sa vzťahuje na všetky úrazy, alebo existujú aj výluky, kedy poisťovňa nepreplatí žiadnu náhradu?
Odpoveď: Záleží od druhu úrazového poistenia a od poistných podmienok danej poisťovne, na čo sa ten ktorý druh úrazového poistenia vzťahuje. Rovnako tak výluky sú definované poistnými podmienkami. Napríklad ak si klient poistí trvalé telesné poškodenie následkom úrazu, toto poistenie sa vzťahuje na diagnó…
Odpovedal: Ružena Štiglicová (30.10.2015)
Otázka:  Dobrý deň. Aký je časový limit na dodanie dokladov po úraze?
Odpoveď: Je v záujme poisteného, aby poistnú udalosť oznámil čo najskôr a k oznámeniu priložil všetky relevantné doklady a lekárske správy. Čím skôr tak urobí, tým skôr bude vyplatené poistné plnenie. Maximálny termín pre nárokovanie si poistného plnenia sú 4 roky od poistnej udalosti (všeobecná premlčaci…
Odpovedal: Ružena Štiglicová (30.10.2015)
Otázka: Môj syn si zlomil ruku. S ošetrením sme nemali žiadne náklady, hradila ich zdravotná poisťovňa. Aký je teda dôvod, aby som mu uzatvorila úrazové poistenie?
Odpoveď: S úrazom nie sú spojené len priame náklady na ošetrenie a rehabilitáciu. Keď chcete pre svoje dieťa to najlepšie, dáte na rady lekára a liečbu doplníte o rôzne výživové doplnky pre zrast kostí, masti, prípadne masáže, vyberiete si nadštandardné ortopedické pomôcky a pod. Každý, kto mal úraz dobre…
Odpovedal: Ružena Štiglicová (21.10.2015)
Otázka: Zrazil ma cyklista. Ošetrili ma v nemocnici, no môj úraz nevyžadoval ani hospitalizáciu, ani PN. Mám nárok na nejaké odškodnenie z poisťovne? Aké doklady treba predložiť poisťovni?
Odpoveď:  Pokiaľ ste si zvolili pripoistenie, ktoré kryje takéto drobné úrazy, nárok na poistné plnenie máte. Pri pripoisteniach denného odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazov a denného odškodného za drobné úrazy nie je podmienkou PN ani hospitalizácia. Nárok na poistné plnenie sa posudzuje len p…
Odpovedal: Ružena Štiglicová (21.10.2015)
Otázka:  Pre koho je určené rizikové poistenie? Aký je jeho význam?
Odpoveď:  Rizikové životné poistenie je určené pre klientov, ktorí sa chcú seba a svoju rodinu chrániť pri riziku smrti, úrazov a chorôb, pričom ale poistenie nechcú spájať s investovaním a sporením finančných prostriedkov. Volia si ho aj ľudia, ktorí si chcú poistiť len jedno riziko, napr. poistenie pre …
Odpovedal: Ružena Štiglicová (21.10.2015)
Otázka: Dobrý deň, mám uzatvorenú životné poistenie na dobu 10 rokov. Je lepšie uzatvoriť postenie na dlhšiu dobu? Na aké pripoistenia je potrebné sa zamerať, ak chcem zabezpečiť rodinu?
Odpoveď: Záleží nie len na tom, o aký druh poistenia ide, ale najmä na tom, aký je účel poistenia. Ak je napr. hlavným účelom ochrana rodiny pred neschopnosťou splatenia úveru v prípade úmrtia či veľmi závažného ochorenia alebo úrazu, odporúčame poistnú dobu prispôsobiť dĺžke trvania pohľadávky, teda mini…
Odpovedal: Ružena Štiglicová (21.10.2015)
1 2 »

Vyberáme z banky.sk