Téma: Životné poistenie
Otázka:

Dobrý deň, dá sa úrazové poistenie u vás uzavrieť cez internet alebo telefonicky?

Odpoveď:
Pri uzatváraní životného poistenia treba analyzovať potreby klienta, čo nie je predajná fráza, ale reálne zisťovanie finančnej situácie, potrieb klienta, účelu poistenia, a podobne. Životné poistenie je náročnejší produkt svojím účelom, je veľmi individuálne a podľa toho treba postaviť zmluvu, vybrať správne riziká a stanoviť poistné sumy podľa potrieb a očakávaní klienta. Už samotné stanovenie poistnej sumy a jednotlivých rizík si vyžaduje minimálne znalosti zdravotníckej terminológie, jednotlivých druhov krytia, preto kým si klient naštuduje potrebné informácie, môže prejsť násobne viac času ako pri stretnutí s poradcom. Napríklad sa klient rozhodne, že chce byť poistený pre prípad smrti a smrti úrazom. Poistná suma sa stanovuje vždy na základe finančnej analýzy klienta, vstupnými údajmi sú rozsah a výška záväzkov (hypotéka, ostatné úvery, leasing), pravidelné mesačné platby, rodinný stav a pod. Klient by mal zadefinovať, z akého dôvodu chce mať uzatvorené rizikové životné poistenie, aký charakter majú výdavky, ktoré chce poistením prioritne pokryť, pretože ak pôjde o jednoduché poistenie akejkoľvek smrti, môže zaplatiť až dvojnásobne viac, ako keby zadefinoval, že potrebuje istotu, že v prípade jeho smrti bude mať jeho rodina z poistného plnenia možnosť vyplatiť nesplatenú časť hypotéky.
Odpovedal: Mgr. Viera Gregorová (15.06.2017)
Späť

Vyberáme z banky.sk