Téma: Životné poistenie
Otázka:

Je možné preniesť životnú poistku do inej poisťovne? Ak nie, dáva zmysel pôvodnú poistku vypovedať a uzavrieť novú, ak je táto výhodnejšia?

Odpoveď:
Presun zmluvy životného poistenia medzi poisťovňami nie je možný. Je možné iba zrušiť svoje pôvodné poistenie. Poisťovňa vyplatí poistenému odkupnú hodnotu z rezervotvornej časti. Klient si následne môže uzatvoriť nové poistenie. Pri zmluvách životného poistenia s rezervotvornou zložkou však neodporúčame ukončenie poistenia skôr, ako je dohodnutá poistná doba. Vždy je možnosť robiť rôzne zmeny v existujúcej zmluve, najmä v pripoisteniach, a tým pružne reagovať na aktuálne potreby a požiadavky klienta. Životné poistky sú šité na mieru každého klienta v závislosti od jeho potrieb, preto odporúčame poradiť sa s odborníkmi pri zmene životnej situácie.
Odpovedal: Mgr. Viera Gregorová (01.06.2017)
Späť

Vyberáme z banky.sk