Téma: Životné poistenie
Otázka:

Zrazil ma cyklista. Ošetrili ma v nemocnici, no môj úraz nevyžadoval ani hospitalizáciu, ani PN. Mám nárok na nejaké odškodnenie z poisťovne? Aké doklady treba predložiť poisťovni?

Odpoveď:
 Pokiaľ ste si zvolili pripoistenie, ktoré kryje takéto drobné úrazy, nárok na poistné plnenie máte. Pri pripoisteniach denného odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazov a denného odškodného za drobné úrazy nie je podmienkou PN ani hospitalizácia. Nárok na poistné plnenie sa posudzuje len podľa tzv. oceňovacích tabuliek, v ktorých sú vymenované poistené diagnózy.  K písomnému oznámeniu poistnej udalosti, ktoré sa podáva na formulári poisťovne, je potrebné priložiť lekárske správy z prvého ošetrenia a z priebehu liečenia, prípadne policajný protokol a správu o závere vyšetrovania, pokiaľ bola príčina úrazu vyšetrovaná políciou. Preto je dobré ešte pred nahlásením poistnej udalosti myslieť na to, aby ste mali z každého dokumentu kópiu. Ušetrí vám to čas a námahu s dodatočným zháňaním dokladov, ale najmä urýchli výplatu poistného plnenia.
Odpovedal: Ružena Štiglicová (21.10.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk