Téma: Životné poistenie
Otázka:

Dá sa úrazové poistenie objednať cez internet alebo musím prísť do poisťovne osobne?

Odpoveď:
Naša spoločnosť poskytuje možnosť uzatvorenia úrazového poistenia s názvom 5 PLUS aj prostredníctvom internetu. Veľmi jednoduchým a prehľadným spôsobom si teda môžete úrazové poistenie uzatvoriť z domova. Ide o poistenie trvalého telesného poškodenia následkom úrazu, ktoré má hneď niekoľko výhod. Odmeňuje klienta za jeho vernosť tým, že každým rokom dochádza k automatickému 5%-tnému zvyšovaniu poistenej sumy, a to za rovnaké poistné počas celej doby. Vo variante tohto poistenia s názvom Rodinný plán sú poistené deti zdarma na polovičné poistné sumy z poistnej sumy pre dospelých. Navyše aj deti, ktoré sa narodia po uzatvorení poistenia, sú poistené automaticky.
Odpovedal: Ružena Štiglicová (09.11.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk