Kam sa obrátiť pri podozrení z poistného podvodu?

Na našu redakciu sa obrátil čitateľ s tým, že vie o poistnom podvode a nevie komu a ako ho môže nahlásiť. Zisťovali sme, čo robiť v takomto prípade.

 Ktokoľvek, kto má podozrenie na páchanie poisťovacieho podvodu, môže tieto skutočnosti nahlásiť konkrétnej poisťovni, ktorej sa to týka, a to akýmkoľvek kanálom: či už cez infolinku, chat, alebo sociálne siete. „Ak nevieme, o ktorú poisťovňu ide, môžeme kontaktovať Slovenskú asociáciu poisťovní (Slaspo), a to priamo oddelenie, ktoré sa zaoberá odhaľovaním poisťovacích podvodov, cez ich webstránku,“ radí Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s. Pokiaľ chcete nahlásiť poistný podvod do poisťovne Alliaz, možete napísať na mailovú adresu allianzsp@allianzsp.sk.
 

Ohľadom diskrétnosti sa netreba báť

Podozrenie na poistný podvod by bolo potrebné oznámiť orgánom činným v trestnom konaní. Oznámenie o spáchaní poistného podvodu môže byť písomné, zaslané elektronickou poštou, ale aj ústne, vysvetľuje Matej Neumann, hovorca Union poisťovne s tým, že v prípade ich poistovne oznamovateľ môže, ak nechce kontaktovať políciu, svoje podozrenie oznámiť priamo na ich Úsek právny a compliance. „Pracovníci poisťovne zaručujú oznamovateľovi absolútnu diskrétnosť. Podnet klienta bude preverený a dôsledne vyšetrený.“ Po ukončení vyšetrovania bude spracovaný záznam o výsledku a klient, prípadne oznamovateľ, bude o výsledku informovaný.

Hovorkyňa poisťovne Kooperativa Silvia Nosková Iliášová takisto odporúča obrátiť sa na poisťovňu elektronicky a napísať na adresu preverenie@koop.sk. „Poskytnutá informácia je následne postúpená v našej poisťovni príslušnému internému úseku za účelom jej preverenia.“ Ak ide o poistný podvod v zmysle trestného práva, aj ona spomína ako ďalšiu možnosť obrátiť sa na políciu, respektíve spomínané orgány činné v trestnom konaní.

Popísať situáciu a poskytnúť kontakt

Beata Lipšicová, PR špecialistka poisťovne UNIQA, uvádza, že im je možné takúto skutočnosť ohlásiť niekoľkými spôsobmi: telefonicky prostredníctvom ich Call centra, písomne listom, prípadne e-mailom. Taktiež tak možno urobiť osobne na ktorejkoľvek pobočke. „Je však potrebné, aby daná osoba čo najpodrobnejšie popísala situáciu, ktorej sa oznámenie týka (za čo má/malo byť neoprávnené poistné plnenie poskytnuté, komu bolo poskytnuté) a aby nechala na seba kontakt pre prípad, že by sa naši pracovníci s ňou potrebovali skontaktovať za účelom získania podrobnejších informácií.“

Eva Peterová, špecialistka externej komunikácie Poštovej poisťovne, tvrdí, že sa u nich môže klient obrátiť priamo na vedenie poisťovne; na generálneho riaditeľa, člena predstavenstva alebo riaditeľa Úseku správy a likvidácie. Podanie je možné urobiť osobne, písomne alebo e-mailom. Aj ona dodáva, že každé podanie doručené do poisťovne bude bezodkladne preverené a v prípade, že podávateľ nie je anonymný, bude o výsledku prešetrenia písomne informovaný.

Katarína Kukurová, hovorkyňa poisťovne Generali, dáva do pozornosti ich Kontaktné centrum, kam sa dovoláte na 02 38 11 11 17.

Komunikujú s vyšetrovacími orgánmi aj s oznamovateľom

Lukáš Bertók, riaditeľ Úseku marketingu a komunikácie Wüstenrot poisťovne, uvádza, že v prípade ich inštitúcie by mal oznamovateľ bezodkladne tieto skutočnosti oznámiť určenej osobe. „Ak je to zamestnanec poisťovne, tak to oznámi nadriadenému, ktorý to postúpi internému orgánu kontroly, a ten zozbiera potrebné informácie, ktoré následne odovzdá orgánu činnému v trestnom konaní. Ak je to cudzia osoba, oznámiť podozrenie môže písomne alebo osobne určenému zamestnancovi Wüstenrot, ktorý má vo vecnej kompetencii riešiť takéto vzniknuté situácie (prevencia a odhaľovanie podvodov),“ dodáva s tým, že ich možno kontaktovať telefonicky od 8.00 do17.00 h na linke 0850 60 60 60, mailom na infopoistovna@wuestenrot.sk alebo na kontaktných miestach, ktoré majú uvedené na stránke. Pokiaľ sú indikátory poistného podvodu preukázateľné, poisťovňa oznámi skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní, zašle kópie materiálov a ďalej komunikuje s vyšetrovacími orgánmi, ako aj s oznamovateľom.

V NN Životnej poisťovni majú podľa ich PR manažérky Daniely Tomáškovej zriadenú emailovú schránku (AFO@nn.sk) Anti-fraud officerov, čiže pracovníkov, ktorí vyšetrujú podvody a podozrenia na podvodné konanie. „Táto schránka slúži na oznamovanie interných aj externých podvodov alebo ich podozrení. Stačí, ak oznamovateľ podvodu alebo akejkoľvek inej protiprávnej činnosti zašle email na spomínanú adresu, nechá na seba kontakt a naša spoločnosť ho bude kontaktovať za účelom objasnenia jeho podozrenia.“

Pokiaľ ide o poisťovňu Groupama, podľa Dariny Fábián Csókovej, vedúcej odboru právnych služieb, likvidácie PU a servisných činností, má každý zamestnanec povinnosť prijať takéto oznámenie od bežného klienta a upovedomiť svojho nadriadeného. „Oznámenie bude následne preverené, rovnako aj v prípade, ak ide o anonym,“ vysvetľuje s tým, že ich poisťovňa má v tomto smere efektívne nastavené interné procesy, ktoré obsahujú aj takéto pravidlá. Do pozornosti dáva klientske centrum Groupama service, kde sa dá nakontaktovať na +421 2 208 54 208, aleboje možné poslať mail na info@groupama.sk.

Kontakty, ktoré môžete využiť pri nahlasení poistného podvodu
 
   Mail Telefón   Kontaktný formulár
Slovenská asociácia poisťovní  milan.daras@slaspo.sk 02 3210 1847   
Allianz - SP allianzsp@allianzsp.sk  0800 122 222  Kontaktný formulár 
Generali generali.sk@generali.com    02 38 11 11 17 Kontaktný formulár 
Groupama  info@groupama.sk 02 208 54 208   
Kooperativa preverenie@koop.sk   0800 120 000 Kontaktný formulár 
NN Životná poisťovňa  AFO@nn.sk  0850 1234 66  
Poštová poisťovňa  info@postpo.sk  02 3300 0031  
Union     0850 111 211 Kontaktný formulár 
 UNIQA poistovna@uniqa.sk  02 32 600 100   Kontaktný formulár
 Wüstenrot  infopoistovna@wuestenrot.sk  0850 60 60 60  Kontaktný formulár

Vyberáme z poistovne.sk

burst-reading-in-hospital

eRecept už funguje 10 rokov. Poznáte všetky jeho výhody?

Potrebujete lieky? Nemusíte chodiť do ambulancie, stačí zavolať.
19.04.2024 | redakcia
Čítať viac o eRecept už funguje 10 rokov. Poznáte všetky jeho výhody?
freelancer-typing-on-keyboard

Aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom?

Pri niektorých finančných produktoch je možné určiť oprávnenú osobu. Pozrite si, prečo sa ju oplatí určiť a aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom.
17.04.2024 | redakcia
Čítať viac o Aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom?
dentist-doing-checkup

Návšteva zubára sa predraží, ku koncu apríla sa ruší zubný benefit

Návšteva zubára sa niektorým Slovákom predraží. Ministerstvo zdravotníctva SR totiž po konzultácii s rezortom financií navrhlo revíziu v benefitoch zdravotných poisťovní. Dotkne sa pritom práve poskytovania zubného benefitu zdravotnými poisťovňami.
15.04.2024
Čítať viac o Návšteva zubára sa predraží, ku koncu apríla sa ruší zubný benefit

Vyberáme z banky.sk