Téma: Životné poistenie
Otázka:

Som 3 mesiace nezamestnaná a nezvládam platiť poistné. Dajú sa platby poistného pri životnej poistke prerušiť? Nechcem to rušiť a keď sa opäť zamestnám, zase by som si to začala platiť. Ďakujem za radu.

Odpoveď:
Možnosť, ktorú Vám odporúčam využiť, je znížiť poistné zrušením alebo znížením poistných súm pripoistení. Následne, po opätovnom sa zamestnaní je možné pripoistenia navýšiť alebo opätovne do zmluvy dojednať. Druhou možnosťou je uviesť zmluvu do stavu redukcie, kedy je znížená poistná suma hlavného rizika. Vtedy sú zrušené všetky pripoistenia a na poistnej zmluve už nie je možné uhrádzať žiadne poistné. Tieto kroky odporúčam riešiť priamo s poistným poradcom, ktorý vie poradiť aké zmeny v poistnej zmluve vykonať, ako prispôsobiť poistenie na mieru Vašim aktuálnym možnostiam.
Odpovedal: Mgr. Viera Gregorová (21.06.2017)
Späť

Vyberáme z banky.sk