Ako zmeniť zdravotnú poisťovňu? Jednoduchý návod

Zmeniť zdravotnú poisťovňu nie je nič zložité. Môžete tak urobiť viacerými spôsobmi.
 

Postup pri zmene zdravotnej poisťovne

1. Vyberte si zdravotnú poisťovňu.
Porovnajte si výhody, ktoré ponúkajú zdravotné poisťovne svojim poistencom nad rámec zákona a vyberte si tú poisťovňu, ktorej výhody viete najviac využiť. >>Porovnanie výhod zdravotných poisťovní na rok 2024<<

2. Podajte prihlášku
Pokiaľ budete potrebovať pomoc pri vyplňovaní prihlášky, zavolajte na kontaktnú linku poisťovne, určite vám pomôžu.
 
  VsZP Dôvera Union zdravotná poisťovňa
Online prihláška Online prihláška Online prihláška Online prihláška
Telefonická online prihláška
(doručená kuriérom/poštou)**
0850 003 003 0850 850 850 0850 003 333
Osobne v pobočke zoznam pobočiek zoznam pobočiek zoznam pobočiek
Papierová prihláška zaslaná poštou*** Všeobecná zdravotná poisťovňa
Panónska cesta 2
851 04 Bratislava
DÔVERA zdravotná poisťovňa
Cintorínska 5
949 01 Nitra
Union zdravotná poisťovňa
Karadžičova 10
814 53 Bratislava

**Vyplnenú online prihlášku vám následne doručí na podpis kuriér alebo pošta.
*** tlačivo nájdete na webe poisťovne
 

 Termín podania prihlášky 30.9.2024!

 

Na termíne záleží

Po podaní prihlášky do novej zdravotnej poisťovne do 30. septembra 2024 sa nestanete jej poistencom ihneď. Poistencom novej poisťovne sa stanete od 1.1.2025.
Ak nestihnete podať prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne do 30.septembra 2024, a podáte ju deň či dva neskôr, prihláška bude síce platná, no poistencom novej poisťovne sa stanete až od 1.1.2026.

Zmenu poisťovne schvaľuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Po schválení vám nová poisťovňa vydá preukaz poistenca. Ak používate občiansky preukaz s elektronickým čipom, poisťovňa vám vystaví iba európsky preukaz zdravotného poistenia.

Čo sa stane, ak podáte dve prihlášky?

Ak podáte prihlášky do dvoch poisťovní naraz a do 30. septembra jednu z nich nezrušíte a neoznámite to zdravotnej poisťovni, budú všetky prihlášky považované za neplatné.
 

Povinnosti po zmene poisťovne

Vašou jedinou povinnosťou je oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi. Mali by ste to stihnúť do ôsmych dní od zmeny, čiže do 8. januára 2025. Pokiaľ by ste zmenili zamestnávateľa potom, ako podáte prihlášku, máte povinnosť oznámiť to svojej novej zdravotnej poisťovni najneskôr do 8. januára.

Ostatnú administratívu ako odhlásenie zo starej poisťovne za vás vybaví nová poisťovňa. Túto zmenu taktiež nahlási aj vášmu všeobecnému lekárovi.

Meniť zdravotnú poisťovňu môže človek každý rok.

 

Vyberáme z banky.sk