Téma: Životné poistenie
Otázka:

Dobrý deň, mám uzatvorenú životné poistenie na dobu 10 rokov. Je lepšie uzatvoriť postenie na dlhšiu dobu? Na aké pripoistenia je potrebné sa zamerať, ak chcem zabezpečiť rodinu?

Odpoveď:
Záleží nie len na tom, o aký druh poistenia ide, ale najmä na tom, aký je účel poistenia. Ak je napr. hlavným účelom ochrana rodiny pred neschopnosťou splatenia úveru v prípade úmrtia či veľmi závažného ochorenia alebo úrazu, odporúčame poistnú dobu prispôsobiť dĺžke trvania pohľadávky, teda minimálne do splatenia úveru. Ak je hlavným účelom poistenia zabezpečenie rodiny v prípade výpadku príjmu, dĺžka poistenia by nemala byť kratšia, než je predpokladaný čas, kedy sa deti osamostatnia a nebudú na vás finančne závislé. Ak chcete docieliť krytie nákladov na liečbu úrazov, lebo ste aktívny športovec alebo máte zvýšené riziko úrazov v súvislosti so zamestnaním, dĺžka poistenia by mala byť prispôsobená dĺžkou vykonávania týchto aktivít atď. Pre správne odporučenie rozsahu poistenia je opäť je rozhodujúce, aké sú podmienky v rodine, či je rodina úverovo zaťažená, či máte neplnoleté deti, či ste živiteľom rodiny, resp. akým percentom príjmov prispievate do rodinného rozpočtu, či chod domácnosti ovplyvní len dlhodobý výpadok vášho príjmu alebo aj krátkodobý a pod. Medzi základnú poistnú ochranu by však určite malo patriť poistenie pre prípad smrti, trvalého telesného poškodenia následkom úrazu, príp. invalidity a kritických ochorení. Doplnkovými pripoisteniami najmä pre živiteľov rodiny a pre osoby s aktívnym životným štýlom či rizikovejším povolaním sú pripoistenia pre prípad hospitalizácie, pracovnej neschopnosti či poistenie drobnejších úrazov..
Odpovedal: Ružena Štiglicová (21.10.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk