Téma: Životné poistenie
Otázka:

 Úrazové poistenie sa vzťahuje na všetky úrazy, alebo existujú aj výluky, kedy poisťovňa nepreplatí žiadnu náhradu?

Odpoveď:
Záleží od druhu úrazového poistenia a od poistných podmienok danej poisťovne, na čo sa ten ktorý druh úrazového poistenia vzťahuje. Rovnako tak výluky sú definované poistnými podmienkami. Napríklad ak si klient poistí trvalé telesné poškodenie následkom úrazu, toto poistenie sa vzťahuje na diagnózy, ktoré sú vymenované v tzv. oceňovacích tabuľkách.
Odpovedal: Ružena Štiglicová (30.10.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk