Téma: Životné poistenie
Otázka:

Potrebujem úrazové poistenie, ak mám uzavretú životnú poistku?

Odpoveď:
Ak je v rámci pripoistení v životnej poistke dojednané aj pripoistenie trvalých následkov úrazu, smrť úrazom a čas nevyhnutného liečenia úrazu, nie je potrebné samostatne uzatvárať úrazové poistenie.
Úrazové poistenie je určite vhodné pre každého, nakoľko z poskytnutého plnenia je možné pokryť výpadok príjmu poisteného a vďaka tomu zachovať životný štandard alebo pokryť zvýšené náklady v súvislosti s liečením. Správne zvolené úrazové poistenie, teda správna kombinácia poistiteľných rizík a správne zvolené poistné sumy dokážu pomôcť rodinnému rozpočtu, a tým sa vysporiadať s finančným zaťažením v súvislosti s následkami úrazu.
Odpovedal: Mgr. Viera Gregorová (01.06.2017)
Späť

Vyberáme z banky.sk