Téma: Životné poistenie
Otázka:

V čom je vlastne rozdiel medzi životným a rizikovým poistením?

Odpoveď:
Životné poistenie je široký pojem a je možné zjednodušene ho rozdeliť na 2 skupiny:

A) Produkty, ktoré sú určené pre vytvorenie si rezervy pre budúce obdobia tj. po dožití sa dohodnutého konca poistenia poisťovňa vyplatí dohodnutú sumu
  • Kapitálové životné poistenie - je „sporenie prostredníctvom poistky“ s garantovanou úrokovou mierou, ktorou sa úročí poistná rezerva. Uzatvára sa minimálne na 10 rokov
  • Investičné životné poistenie - kombinuje poistenie s investíciami do podielových fondov. Klient nakupuje tzv. podielové jednotky dohodnutých podielových fondov. Obvykle sa jedná sa o poistenie bez garancie výnosu. Produkty sú určené pre klientov, ktorí si chcú vytvárať rezervu pre budúce obdobia.

B) Rizikové poistenie je poistenie rizika bez sporiacej zložky. Základným rizikovým poistením je poistenie smrti, vtedy poisťovňa vyplatí dohodnutú poistnú sumu v prípade úmrtia.

K akémukoľvek životnému poisteniu je možné dojednať celý rad rizikových pripoistení. Najčastejšie z nich sú:
  • Pripoistenie pre prípad smrti
  • Úrazové pripoistenie
  • Pripoistenie práceneschopnosti
  • Pripoistenie kritických chorôb
  • Pripoistenie invalidity
  • Pripoistenie chirurgického zákroku
  • Pripoistenie nezamestnanosti
Odpovedal: Mgr. Viera Gregorová (01.06.2017)
Späť

Vyberáme z banky.sk