Téma: Životné poistenie
Otázka:

Môj syn si zlomil ruku. S ošetrením sme nemali žiadne náklady, hradila ich zdravotná poisťovňa. Aký je teda dôvod, aby som mu uzatvorila úrazové poistenie?

Odpoveď:
S úrazom nie sú spojené len priame náklady na ošetrenie a rehabilitáciu. Keď chcete pre svoje dieťa to najlepšie, dáte na rady lekára a liečbu doplníte o rôzne výživové doplnky pre zrast kostí, masti, prípadne masáže, vyberiete si nadštandardné ortopedické pomôcky a pod. Každý, kto mal úraz dobre vie, že jeho peňaženka utrpela napriek tomu, že štandardná liečba bola hradená zdravotnou poisťovňou. Úrazové poistenie tiež pomôže pokryť náklady, ktoré môžu vzniknúť výpadkom štúdia, príp. výpadkom príjmov rodičov. 
Odpovedal: Ružena Štiglicová (21.10.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk