Dôchodkové poistenie a sporenie

burst-nicoleDe-Khors-senior-using-cell-phone
Aký je rozdiel medzi 2. a 3. dôchodkovým pilierom? Môžem si zmeniť fondy, v ktorých si sporím na dôchodok? Aké mám iné možnosti zabezpečenia sa na dôchodok? Môžete sa pýtať na všetko, čo vás zaujíma ohľadom sporenia na dôchodok. Ak ste odpoveď na svoju otázku nenašli, napíšte nám ju na redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Dobrý deň, môžem si do 2. piliera prispievať aj ja? Alebo je výhodnejšie tie peniaze radšej dať do 3. piliera?
Odpoveď: Dôležitý je váš vek, pretože do 2. dôchodkového piliera môžete vstúpiť kedykoľvek, ale len do 35 rokov. Ak ste teda ešte neprekročili túto vekovú hranicu, určite vám odporúčame sporenie na dôchodok aj v 2. pilieri. Vo všeobecnosti radíme viacpilierové zabezpečenie sa na dôchodok, čiže sporenie …
Odpovedal: Ivo Wilhalm (31.05.2017)
Otázka: Koľko percent z môjho platu vlastne ide na dôchodkové sporenie do Sociálnej poisťovne? A ak by som si začal sporiť v druhom pilieri, ako by sa to zmenilo? Vďaka.
Odpoveď: Pracujúci Slováci povinne posielajú do Sociálnej poisťovne 18 % z príjmu na penziu. Priemerný starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne pritom dnes predstavuje len 417 eur. Ak by ste si začali sporiť v 2. dôchodkovom pilieri, tak by sa vám 13,75 % naďalej odvádzalo do Sociálnej poisťovne a zvyšn…
Odpovedal: Ivo Wilhalm (31.05.2017)
Otázka: Stále niekde čítam, že nebudú peniaze na dôchodky. Kedy sa dá toto očakávať? Mám 56 rokov, budem mať aj ja problém? Ďakujem.
Odpoveď: Zo správy Európskej komisie vyplýva, že Slovensko sa v roku 2060 stane najstaršou krajinou Európskej únie. V dôchodkovom veku bude každý tretí Slovák, dnes je to zhruba každý šiesty. Napriek tomu, že podľa odborníkov je tento trend nezvratný, súčasní pracujúci - teda budúci dôchodcovia - sa na …
Odpovedal: Ivo Wilhalm (31.05.2017)
Otázka: Chceli by sme s mojimi kolegami presvedčiť nášho zamestnávateľa, aby nám prispieval do 3. piliera. Čím môžeme argumentovať? Aké výhody by z toho zamestnávateľ mohol mať?
Odpoveď: Z pohľadu zamestnancov je sporenie v 3. pilieri zaujímavé možnosťou získať príspevky od zamestnávateľa. Samozrejme, je na rozhodnutí zamestnávateľa, či bude alebo nebude zamestnancom prispievať a v akej výške a za akých podmienok im takýto benefit poskytne. Výnimku tvoria len zamestnávatelia, …
Odpovedal: Ivo Wilhalm (25.05.2017)
Otázka: Dobrý deň. Je lepšie sporiť si v 3. pilieri alebo investovať do podielových fondov? Ďakujem.
Odpoveď: Pri rozhodovaní závisí najmä od individuálnych možností daného klienta. Ideálne je využívať oba typy produktov, nakoľko každý má svoje výhody a môže byť určený na iný cieľ. Kým urobíte finálne rozhodnutie, určite by ste si mali odpovedať na viacero otázok, ako napr.: - aké máte skúsenosti s …
Odpovedal: Ivo Wilhalm (25.05.2017)
Otázka: Mám 42 rokov. Koľko mesačne by som si mal sporiť, aby som si k svojmu dôchodku, ktorý dostanem od Sociálnej poisťovne, mohol prilepšiť cca o 200 eur mesačne.
Odpoveď: Ak by sme predpokladali, že odchod do dôchodku bude v tom čase vo veku 65 rokov, nasledujúcich 23 rokov by ste si mali odkladať minimálne 105 € mesačne. V prípade, že si budete sporiť takúto sumu mesačne a ročný výnos vašich úspor sa zhodnotí aspoň 4 %, prilepšíte si tak každý mesiac o 200 € p…
Odpovedal: Ivo Wilhalm (18.05.2017)
Otázka: Dobrý deň, viete mi poradiť: môj zamestnávateľ mi prispieva do 3. piliera. Chcem zmeniť zamestnanie a neviem, ako mám postupovať, keď môj nový zamestnávateľ nebude mať rovnakú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť alebo nebude mať žiadnu. Čo s peniazm…
Odpoveď: V prípade zmeny zamestnávateľa nie je potrebné, aby ste uzatvárali novú účastnícku zmluvu v novej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Ak nový zamestnávateľ poskytuje zamestnancom takýto benefit, môže vám prispievať aj na pôvodnú účastnícku zmluvu. Ak si teda chcete prispievať do rovnakej dopln…
Odpovedal: Ivo Wilhalm (18.05.2017)
Otázka: O budúcich dôchodkoch sa teraz hovorí, že Sociálna poisťovňa nebude mať dostatočné zdroje na ich vyplácanie. Aký je váš odhad, čo bude o 20 rokov? Asi aké % dôchodku dostanem od Soc. poisťovne a koľko % si budem musieť zabezpečiť sama, aby som m…
Odpoveď: V roku 2015 nahrádzal priemerný dôchodok 46,55 % priemernej hrubej mzdy. Pokiaľ však má klient vyššiu než priemernú mzdu, tak je pomer dôchodok/mzda nepriaznivejší. Problém väčšiny pracujúcich v súčasnosti je najmä v tom, že sa na starobu nepripravujú dostatočne včas. V minulosti platilo, že …
Odpovedal: Ivo Wilhalm (18.05.2017)
Otázka: Je pravda, že človeku, ktorý je dlhodobo nezamestnaný, sa bude počítať dôchodok z nejakého celoslovenského priemeru a napríklad mne, keď zarábam minimálnu mzdu, sa bude počítať z toho, koľko odvádzam do Sociálnej poisťovne? A teda budem mať nižš…
Odpoveď: Pokiaľ ide o štátny dôchodok, to je skôr otázka na Sociálnu poisťovňu. No v prípade, že si sporíte na dôchodok aj v II. pilieri platí, že sporiteľ neposiela počas nezamestnanosti odvody do dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Toto obdobie sa neprejavuje na výške jeho budúceho dôchodku. Iná sit…
Odpovedal: Ivo Wilhalm (11.05.2017)
Otázka: Dobrý deň, vraj sa chystajú nejaké zmeny týkajúce sa III. dôchodkového piliera. V čom budú spočívať?
Odpoveď: Napriek tomu, že III. pilier funguje už takmer dve desaťročia, zaslúžil by si väčšiu podporu. Dobrou správou je, že vláda i Ministerstvo práce po širokej diskusii, na ktorej sme sa tiež podieľali ako zodpovedný partner (sami, či prostredníctvom Asociácie DDS), si to uvedomujú a  chystajú legisl…
Odpovedal: Ivo Wilhalm (11.05.2017)
Otázka: Mám 55 rokov, mám nasporené peniaze a zaujímam sa o doživotný dôchodok. Poradili by ste?  
Odpoveď: Ak ste účastníkom doplnkového dôchodkového sporenia (3. pilier) a účastnícku zmluvu ste podpísali pred 1. 1. 2014, tak vám nárok na doplnkový starobný dôchodok vzniká, ak ste dovŕšili aspoň 55 rokov a súčasne ste dosiahli minimálne 10 rokov doplnkového dôchodkového sporenia. Doplnkový starobný…
Odpovedal: Vladimír Baláž (18.04.2016)
Otázka: Dobrý deň. Ako vidíte existenciu 2. piliera? Nezruší ho štát, keď mu budú chýbať peniaze na vyplácanie dôchodkov súčasným dôchodcom?  
Odpoveď: Opodstatnenosť sporenia v 2. pilieri potvrdzuje najmä skutočnosť, že je aktuálne do neho zapojených viac než 1,3 milióna sporiteľov, a to aj napriek tomu, že už bol otvorený štyrikrát. Vzhľadom na demografický vývoji je nevyhnutné, aby ľudia využili čo najviac možností sporenia na dôchodok, lebo …
Odpovedal: Vladimír Baláž (18.04.2016)
Otázka: Mňa by zaujímalo, ako je to s dedením peňazí, ktoré si sporím na dôchodok. Ak zomriem pred dovŕšením dôchodku, zdedia moje deti peniaze, ktoré sporím v 3. pilieri? Bol by som nerád, keby prepadli.  
Odpoveď: V prípade úmrtia pred dovŕšením dôchodkového veku budú peniaze vyplatené oprávneným osobám, ktoré ste uviedli v zmluve. Toto vyplatenie prebehne mimo dedičského konania, čo znamená, že k peniazom sa oprávnené osoby dostanú veľmi rýchlo. Oprávnenú osobu/osoby môžete kedykoľvek zmeniť, napríklad aj…
Odpovedal: Vladimír Baláž (18.04.2016)
Otázka: Ktoré formy sporenia na dôchodok ponúkajú daňové úľavy? V akej výške?  
Odpoveď: Pre zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení uzatvorené po 1. 1. 2014, ako aj pre staršie zmluvy na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie pôvodného dávkového plánu, platí možnosť zníženia daňového základu o sumu príspevkov do 3. piliera, najviac však do výšky 180 eur. To v …
Odpovedal: Vladimír Baláž (18.04.2016)
Otázka: Čo sú to ETF? Dá sa do nich na Slovensku investovať? Aké sú ich plusy a mínusy? Ďakujem.
Odpoveď: ETF predstavujú tak ako podielové fondy, tak aj formu kolektívneho investovania. Podobne, ako podielové fondy, sledujú vývoj podkladového aktíva, ktorým môže byť index, komodita, kôš akcií atď. Medzi burzovne obchodovanými fondmi a podielovými fondmi sú však určité rozdiely. Ten hlavný spočíva v …
Odpovedal: Vladimír Baláž (18.04.2016)
Otázka: Aké rôzne poplatky a v akej výške platí sporiteľ v 2. pilieri? Na výpise od DSS som našla 3 (odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu, odplata za správu dôchodkového fondu a odplata za zhodnotenie majetku v DF). Neviem však prísť na to, ako a…
Odpoveď: Sporiteľ v 2. pilieri platí dôchodkovej správcovskej spoločnosti nasledovné: 1. odplatu za správu dôchodkového fondu, 2. odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu, 3. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde. Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok nesmi…
Odpovedal: Vladimír Baláž (18.04.2016)
Otázka: Keď si budem sporiť na dôchodok a peniaze využijem až v dôchodkovom veku, budem ich potom musieť zdaniť? Respektíve, bude mi štát akýkoľvek zisk z nich zdaňovať priebežne každý rok počas sporenia?  
Odpoveď: Plnenia zo starobného dôchodkového sporenia (2. pilier) sú oslobodené od dane. V prípade dávok z doplnkového dôchodkového sporenia (3. pilier) sa daň vyberá zrážkou, avšak len z dosiahnutého výnosu z investovania.
Odpovedal: Vladimír Baláž (11.04.2016)
Otázka: Dobrý deň, kde sa dá zistiť, ako sa darí jednotlivým fondom 2. dôchodkového piliera? Nájdem niekde porovnanie všetkých fondov DSS?  
Odpoveď: Najaktuálnejšie informácie o jednotlivých dôchodkových fondoch nájdete priamo na stránkach dôchodkových správcovských spoločností alebo na stránke Národnej banky Slovenska, v časti Dohľadu nad finančným trhom, kde sú sumárne združené údaje za všetky spoločnosti a fondy v 2. pilieri. Na tejto strá…
Odpovedal: Vladimír Baláž (11.04.2016)
Otázka: Ako často môžem svoje peniaze presúvať medzi fondmi?  
Odpoveď: Presúvať prostriedky medzi jednotlivými dôchodkovými fondmi v rámci jednej dôchodkovej správcovskej spoločnosti môžete kedykoľvek bez obmedzenia a poplatku. Prostriedky môžete mať v jednom alebo dvoch dôchodkových fondoch v ľubovoľnom pomere. Pri výbere variantu s dvoma dôchodkovými fondmi je …
Odpovedal: Vladimír Baláž (11.04.2016)
Otázka: Dobrý deň. Mesačne si môžem na dôchodok odkladať cca 300 eur, nechcem však všetky peniaze ukladať na jedno miesto. Kam by ste mi odporučili ukladať a v akom pomere? Ďakujem.  
Odpoveď: Ak vám vzniklo prvé dôchodkové poistenie a máte menej ako 35 rokov, odporúčam vám zapojiť sa do 2. piliera uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Časť odvodov (aktuálne 4 %) vám bude Sociálna poisťovňa poukazovať na váš osobný dôchodkový účet. …
Odpovedal: Vladimír Baláž (11.04.2016)
1 2 3 4 »

Vyberáme z banky.sk