Téma: Dôchodkové poistenie a sporenie
Otázka:

O budúcich dôchodkoch sa teraz hovorí, že Sociálna poisťovňa nebude mať dostatočné zdroje na ich vyplácanie. Aký je váš odhad, čo bude o 20 rokov? Asi aké % dôchodku dostanem od Soc. poisťovne a koľko % si budem musieť zabezpečiť sama, aby som mohla "slušne žiť" aj v penzii? Priemerná výška vyplácaného starobného dôchodku bola za minulý mesiac tohto roku 427 €.

Odpoveď:
V roku 2015 nahrádzal priemerný dôchodok 46,55 % priemernej hrubej mzdy. Pokiaľ však má klient vyššiu než priemernú mzdu, tak je pomer dôchodok/mzda nepriaznivejší. Problém väčšiny pracujúcich v súčasnosti je najmä v tom, že sa na starobu nepripravujú dostatočne včas. V minulosti platilo, že sa o ľudí na penzii postaral štát a sporitelia si svojimi úsporami len prilepšovali. Dnes je situácia odlišná a každý zodpovedný človek by mal zobrať v otázke dôchodku iniciatívu do vlastných rúk. Demografia totiž hovorí jednoznačne proti nám a pohľad na vekovú štruktúru obyvateľstva nedáva dôvod na optimizmus. Kým ešte začiatkom 90. rokov sme patrili medzi najmladšie európske krajiny, v roku 2060 budeme patriť medzi najstaršie. Je veľmi pravdepodobné, že budúci slovenskí penzisti sa už nebudú môcť spoľahnúť na dôchodok zo Sociálnej poisťovne ani do takej miery ako dnes. Aktuálny demografický vývoj posilňuje potrebu dôchodkového sporenia a zabezpečenia sa na starobu a kladie väčšie nároky na poisťovne pri krytí rizík i v neskoršom veku. Obyvatelia budú nútení viac myslieť na svoju budúcnosť a postarať sa o zabezpečenie svojho štandardu na dôchodku z vlastných zdrojov, pretože budúca produktívna populácia ich nebude schopná uživiť. Samozrejme, to vysoko pravdepodobne povedie k predlžovaniu dôchodkového veku, čo zasa bude klásť zvýšené nároky na poisťovne pri krytí rizík spojených so starším klientom. Pozitívne však je, súčasná vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala podporiť III. pilier. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prikladá problematike doplnkového dôchodkového sporenia vysokú dôležitosť. Nevyhnutnou podmienkou pre naplnenie jeho účelu je zvýšenie príspevkov tak zo strany účastníkov, ako aj zo strany zamestnávateľov a rezort pripravuje úpravu štátnej podpory III. piliera. V hre je i zvýšenie daňových úľav a ich rozšírenie na zdravotné odvody. Ďalšou novinkou by mal byť tzv. preddôchodok, ktorý by mohli využiť ľudia krátko pred dovŕšením dôchodkového veku s problémom nájsť si zamestnanie. Cieľom je zvýšiť atraktivitu systému, tak pre súčasných sporiteľov, ktorí by si mali prispievať viac, ako aj pre nových záujemcov.
Odpovedal: Ivo Wilhalm (18.05.2017)
Späť

Vyberáme z banky.sk