Téma: Dôchodkové poistenie a sporenie
Otázka:

Dobrý deň, viete mi poradiť: môj zamestnávateľ mi prispieva do 3. piliera. Chcem zmeniť zamestnanie a neviem, ako mám postupovať, keď môj nový zamestnávateľ nebude mať rovnakú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť alebo nebude mať žiadnu. Čo s peniazmi, ktoré už mám nasporené v III. pilieri?

Odpoveď:
V prípade zmeny zamestnávateľa nie je potrebné, aby ste uzatvárali novú účastnícku zmluvu v novej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Ak nový zamestnávateľ poskytuje zamestnancom takýto benefit, môže vám prispievať aj na pôvodnú účastnícku zmluvu. Ak si teda chcete prispievať do rovnakej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ale nový zamestnávateľ s ňou nemá uzatvorenú zmluvu, je povinný uzatvoriť takúto zamestnávateľskú zmluvu s vašou DDS, a to do 30 dní odo dňa, kedy sa dozvedel o účastníckej zmluve svojho zamestnanca v tejto spoločnosti. Máte však aj inú možnosť, a síce požiadať o prestup do inej DDS, čo je po roku od podpísania zmluvy bezplatné. Súčasná doplnková dôchodková spoločnosť tak prevedie vaše nasporené finančné prostriedky do inej DDS. Žiadosť sa podáva písomne a je potrebné k nej priložiť fotokópiu zmluvy uzatvorenej s inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou. Rovnako môžete príspevky ponechať v pôvodnej DDS, (kam vám zamestnávateľ prispieval doteraz) a vo veku odchodu do dôchodku vám budú po zhodnotení vyplácané spolu s dôchodkom z I. či II. piliera. Ak má zamestnanec viacero účastníckych zmlúv, zamestnávateľ platí príspevky len raz na účet tej DDS, ktorú si zamestnanec zvolil. Čo sa týka oznamovacej povinnosti, v zmysle účastníckej zmluvy je účastník povinný oznamovať všetky zmeny v údajoch uvedených v zmluve, teda i zmeny týkajúce sa údajov o zamestnávateľovi.
Odpovedal: Ivo Wilhalm (18.05.2017)
Späť

Vyberáme z banky.sk