Téma: Dôchodkové poistenie a sporenie
Otázka:

Dobrý deň, vraj sa chystajú nejaké zmeny týkajúce sa III. dôchodkového piliera. V čom budú spočívať?

Odpoveď:
Napriek tomu, že III. pilier funguje už takmer dve desaťročia, zaslúžil by si väčšiu podporu. Dobrou správou je, že vláda i Ministerstvo práce po širokej diskusii, na ktorej sme sa tiež podieľali ako zodpovedný partner (sami, či prostredníctvom Asociácie DDS), si to uvedomujú a  chystajú legislatívne zmeny, ktoré by mali doplnkové dôchodkové sporenie zatraktívniť a rozšíriť. Spolu s ostatnými dôchodkovými spoločnosťami pod záštitou ADDS a KOZ SR sa snažíme o zvýšenie efektivity fungovania systému DDS a motivovať ľudí aj zamestnávateľov, aby bol tento druh sporenia na dôchodok pre nich výhodnejší a dokázal v budúcnosti adekvátne pokryť náklady v starobe. Cieľom je „vybojovať“ väčšie daňové úľavy pre platiteľov do III. piliera, zrušenie odvodov na zdravotné poistenie z príspevkov na DDS alebo uplatnenie daňovo-odvodovej podpory pre SZČO. Samozrejme, cieľov je viac a zmeny by mali byť predstavené tento rok.

Jednou z hlavných navrhovaných zmien je tzv. preddôchodok. Ide o možnosť použiť úspory v III. pilieri na dofinancovanie rozdielu medzi štátnou plnou penziou a predčasným dôchodkom. Nástroj má slúžiť tým, ktorí prídu o zamestnanie krátko pred dovŕšením dôchodkového veku. Predčasná penzia, ktorú im vypočíta Sociálna poisťovňa je totiž krátená o čas, ktorý človeku chýba do riadneho dôchodku. Preddôchodok by mal práve tomuto zabrániť. Ďalšou diskutovanou zmenou je možnosť odpočítať si príspevky do III. piliera nielen od daní, ale aj zdravotných odvodov.
Odpovedal: Ivo Wilhalm (11.05.2017)
Späť

Vyberáme z banky.sk