Téma: Dôchodkové poistenie a sporenie
Otázka:

Mňa by zaujímalo, ako je to s dedením peňazí, ktoré si sporím na dôchodok. Ak zomriem pred dovŕšením dôchodku, zdedia moje deti peniaze, ktoré sporím v 3. pilieri? Bol by som nerád, keby prepadli.
 

Odpoveď:
V prípade úmrtia pred dovŕšením dôchodkového veku budú peniaze vyplatené oprávneným osobám, ktoré ste uviedli v zmluve. Toto vyplatenie prebehne mimo dedičského konania, čo znamená, že k peniazom sa oprávnené osoby dostanú veľmi rýchlo. Oprávnenú osobu/osoby môžete kedykoľvek zmeniť, napríklad aj cez on-line prístup k vášmu dôchodkovému účtu. V prípade, že neuvediete žiadne oprávnené osoby, stávajú sa nasporené prostriedky predmetom dedenia podľa občianskeho zákonníka.
Odpovedal: Vladimír Baláž (18.04.2016)
Späť

Vyberáme z banky.sk