Téma: Dôchodkové poistenie a sporenie
Otázka:

Chceli by sme s mojimi kolegami presvedčiť nášho zamestnávateľa, aby nám prispieval do 3. piliera. Čím môžeme argumentovať? Aké výhody by z toho zamestnávateľ mohol mať?

Odpoveď:
Z pohľadu zamestnancov je sporenie v 3. pilieri zaujímavé možnosťou získať príspevky od zamestnávateľa. Samozrejme, je na rozhodnutí zamestnávateľa, či bude alebo nebude zamestnancom prispievať a v akej výške a za akých podmienok im takýto benefit poskytne. Výnimku tvoria len zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú zamestnancov vykonávajúcich tzv. rizikové a zákonom určené práce. Tí sú podľa zákona povinní prispievať svojim zamestnancom vo výške 2 % z vymeriavacieho základu. Príspevky na DDS môže zamestnávateľ využiť ako výborný prostriedok na zvýšenie motivácie svojich zamestnancov, na podporu lojality a stabilizácie (zníženie fluktuácie). Príspevky zamestnávateľa sú zo strany štátu podporované daňovými zvýhodneniami. Výhodou pre zamestnávateľa je najmä možnosť zahrnúť si svoje príspevky do daňových výdavkov do výšky 6 % zo zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy zamestnanca, ktorý je účastníkom DDS. Zároveň sa príspevok zamestnávateľa zahŕňa do vymeriavacieho základu len pre výpočet odvodov na zdravotné poistenie, čím prináša vyšší efekt ako zvýšenie mzdy.
Odpovedal: Ivo Wilhalm (25.05.2017)
Späť

Vyberáme z banky.sk