Téma: Dôchodkové poistenie a sporenie
Otázka:

Ako často môžem svoje peniaze presúvať medzi fondmi?
 

Odpoveď:
Presúvať prostriedky medzi jednotlivými dôchodkovými fondmi v rámci jednej dôchodkovej správcovskej spoločnosti môžete kedykoľvek bez obmedzenia a poplatku. Prostriedky môžete mať v jednom alebo dvoch dôchodkových fondoch v ľubovoľnom pomere.

Pri výbere variantu s dvoma dôchodkovými fondmi je však zo zákona potrebné, aby jeden z nich bol dlhopisový garantovaný dôchodkový fond. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná od 52 rokov veku do 61 rokov veku sporiteľovi zabezpečiť, aby bol objem jeho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde minimálne 10 %, 20 %... 100 % čistej hodnoty jeho majetku. To znamená, že keď sporiteľ dovŕši 61 rokov, musí mať v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde 100 % majetku. Sporiteľ môže požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o zníženie minimálneho percentuálneho pomeru čistej hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde o polovicu.
Odpovedal: Vladimír Baláž (11.04.2016)
Späť

Vyberáme z banky.sk