Téma: Dôchodkové poistenie a sporenie
Otázka:

Mám 55 rokov, mám nasporené peniaze a zaujímam sa o doživotný dôchodok. Poradili by ste?
 

Odpoveď:
Ak ste účastníkom doplnkového dôchodkového sporenia (3. pilier) a účastnícku zmluvu ste podpísali pred 1. 1. 2014, tak vám nárok na doplnkový starobný dôchodok vzniká, ak ste dovŕšili aspoň 55 rokov a súčasne ste dosiahli minimálne 10 rokov doplnkového dôchodkového sporenia.

Doplnkový starobný dôchodok môže byť pritom účastníkovi vyplácaný, podľa jeho výberu, doživotne alebo dočasne (najmenej po dobu 5 rokov). Výplatu doživotných doplnkových starobných dôchodkov zabezpečujú poisťovne, a to po splnení podmienok na ich vyplácanie a na základe poistnej zmluvy uzatvorenej medzi poisťovňou a účastníkom. Z dostupných informácií v súčasnosti však nepôsobí na trhu poisťovňa, ktorá by takéto poistné zmluvy o vyplácaní doživotného doplnkového starobného dôchodku uzatvárala a zabezpečovala.

Odporúčam vám teda požiadať DDS o priznanie dočasného doplnkového starobného dôchodku, ktorý účastníkom vypláca doplnková dôchodková spoločnosť. Súčasne môžete požiadať aj o vyplatenie jednorazového vyrovnania, ktoré môže byť maximálne vo výške 25 % hodnoty zostatku na vašom osobnom účte. V prípade, ak hodnota osobného účtu je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok, môže byť vyplatená aj jednorazovo.
Odpovedal: Vladimír Baláž (18.04.2016)
Späť

Vyberáme z banky.sk