Poistenie domácnosti

burst-Jeff Levingston- family-room-with-large-screen-doors
Ukradnutý bicykel, vytopení susedia, rozbité okno,...čo z toho vám poisťovňa preplatí a za akých podmienok? Aký je rozdiel medzi poistením domácnosti a nehnuteľnosti? Potrebujete obidve? Viete, že poistiť si môžete aj škody, ktoré spôsobí váš psík? Kedy treba starú poistnú zmluvu nahradiť novou? Ak ste na svoju otázku nenašli odpoveď, napíšte nám na redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Pri poistení elektrospotrebičov, v Komunálnej poisťovni je poistené len poškodenie vplyvom prepätia, alebo aj podpätia?  
Odpoveď: KOMUNÁLNA poisťovňa hradí iba poškodenie vplyvom prepätia. Škody spôsobené podpätím nie sú kryté. Pulzné zdroje, ktorými je napájaná väčšina spotrebnej elektroniky zvládne kolísanie siete až o 20 %.
Odpovedal: Peter Žilka (23.10.2018)
Otázka: Dobrý deň, ako je to s domácimi zvieratami? Mám psíka, ktorý nám nedávno rozdriapal sedačku. Manžel tvrdí, že keby sme mali dom poistený, tak by to preplatila poisťovňa, ja tvrdím opak. Kto z nás má pravdu?  
Odpoveď: Škody spôsobené vlastným psom nie sú predmetom poistenia. Sú kryté iba škody spôsobené psom tretím osobám a to za predpokladu, že pes nie je používaný pri výkone poľovného práva.
Odpovedal: Peter Žilka (17.10.2018)
Otázka: Chcem sa opýtať, ako sa dá poistiť bicykel. Zvyčajne ho mám "odparkovaný" v spoločnej kočikárni v paneláku. Vzťahuje sa poistka na bicykel aj keď je uzamknutý v stojane na bicykle pred školou?  
Odpoveď: Bicykel umiestnený v spoločných priestoroch bytového domu je možné poistiť v poistení hnuteľných vecí v domácnosti. Podmienkou je okrem uzatvorenia a uzamknutia vnútorného priestoru budovy alebo bytového domu (chodby, schodiská, kočikáreň, práčovňa, spoločenské miestnosti, sklady a pod.) aj preko…
Odpovedal: Peter Žilka (16.10.2018)
Otázka: Bývame v prenajatom byte v dome, ktorý celý patrí súkromnej osobe. Majiteľ od nás požaduje, aby sme si uzatvorili poistenie zodpovednosti na sumu 400.000 eur. Zdá sa nám to veľa. Koľko by stálo poistné na rok? V akom prípade by sa nám toto poisten…
Odpoveď: Predpokladám, že keďže ste nájomcom bytu, majiteľ bytu má na mysli uzatvorenie poistenie zodpovednosti z občianskeho života. Je to druh zodpovednosti za škodu, ktorú môžete spôsobiť užívaním domácnosti v prenajatom byte, napríklad ak vytopíte susedov pri používaní práčky či umývačky riadu. Na tak…
Odpovedal: Milan Janásik (30.11.2017)
Otázka: Dobrý deň. Nedávno sa stalo, že v našej obci navštívili počas noci zlodeji niekoľko záhrad a záhradných domčekov. Náš pes zrejme zlodejov vyplašil, takže hoci sme ráno našli rozstrihnutý plot, nezmizli nám žiadne veci. Máme poistenie domácnosti aj…
Odpoveď: Ploty a múry oddeľujúce miesto poistenia od okolia patria medzi vedľajšie stavby, na ne sa vzťahuje limit 15 % z poistnej sumy nehnuteľnosti. Vami opísaný prípad poškodenia plotu by bol krytý z rizika vandalizmus (vandalizmus je úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci inou osobou než po…
Odpovedal: Milan Janásik (25.10.2017)
Otázka: Dobrý deň. Minule som v novinách čítal, že niekomu ukradli zlodeji bicykel z balkóna na 3. poschodí. Zlodej údajne vyliezol po fasáde. Ak má okradnutý poistenie domácnosti, preplatí mu poisťovňa škodu?
Odpoveď: Záleží to na tom, či bol balkón zasklený alebo inak uzavretý. Ak by bol, postupovalo by sa podľa tabuliek zabezpečenia. Zisťovalo by sa, aké bariéry zlodej musel pri vniknutí na balkón prekonať. Ak by bol balkón nezasklený a otvorený, išlo by o výluku a škody by neboli kryté.
Odpovedal: Milan Janásik (20.10.2017)
Otázka: Mám doma bežnú elektroniku, ktorú som si kúpil pred niekoľkými rokmi. Ak by ma nedajbože vykradli, ako mám preukázať poisťovni, aké som mal zariadenia, keď už od nich nemám doklady o kúpe?
Odpoveď: Ak nám klient nevie preukázať vlastníctvo veci nadobúdacími dokladmi, požadujeme čestné vyhlásenie s presným popisom odcudzenej veci, kde by mala byť uvedená značka, typ, parametre, dátum zakúpenia a cena. Prípadne môže predložiť aj fotodokumentáciu predmetnej odcudzenej veci. Toto platí iba pre …
Odpovedal: Milan Janásik (20.10.2017)
Otázka: Ak som uzatvorila poistku nehnuteľnosti + domácnosti pred 3 rokmi a medzitým sme do bytu prikúpili novšie drahšie vybavenie, mala by som kontaktovať poisťovňu, aby sme upravili poistku? Je to bezplatné alebo ma čakajú poplatky?
Odpoveď: Áno, ak klient nehnuteľnosť či domácnosť zveľadil, vždy je potrebné, aby upravil aj poistnú sumu na reálnu, novú hodnotu majetku. Ľudia si totiž veľakrát neuvedomujú, že tým, ako si svoj majetok zveľaďujú, nadobúda vyššiu hodnotu, a teda je potrebné navýšiť aj výšku poistnej sumy. Ak ju nechajú n…
Odpovedal: Milan Janásik (13.10.2017)
Otázka: Prosím vás, pokryje poistenie zodpovednosti za škodu náklady na veterinára, ak sa môj pes na ulici pobil s iným psom a ten potreboval ošetrenie?
Odpoveď: Áno, za škodu spôsobenú poisteným v rámci zodpovednosti bežného občianskeho života sa totiž považuje aj škoda spôsobená poisteným ako vlastníkom alebo opatrovateľom domácich a drobných hospodárskych zvierat bežne chovaných v SR pre záľubu alebo potrebu rodiny.
Odpovedal: Mgr. Milan Janásik (22.04.2015)
Otázka: Mám v rámci poistenia nehnuteľnosti a poistenia domácnosti poistené aj veci v pivnici? Do akej výšky - rovnakej ako je suma na domácnosť?
Odpoveď: Áno, do príslušenstva bytu totiž patria aj pivnica, komora či iné miestnosti určené na to, aby sa s bytom užívali a sú v osobnom vlastníctve poisteného. V rámci poistenia domácnosti sú kryté aj veci v uzamykateľných priestoroch určených na výlučné užívanie poisteným (teda aj uzamknutá pivnic…
Odpovedal: Mgr. Milan Janásik (20.04.2015)
Otázka: Ak sa chcem poistiť proti vykradnutiu, čo všetko musím zabezpečiť? Aké podmienky musím splniť, čo sa týka zabezpečenia domu?
Odpoveď: V prvom rade je potrebné povedať, že pojem „vykradnutie“ medzi definíciami poistných nebezpečenstiev nepoznáme. Odcudzenie poistených vecí rozlišujeme krádežou alebo lúpežou. Krádež je neoprávnené prisvojenie si poistenej veci (páchateľom). Lúpež (lúpežné prepadnutie) je zasa zmocnenie sa poisten…
Odpovedal: Mgr. Milan Janásik (10.04.2015)
Otázka: Ak mám v byte či dome starožitný nábytok, môžem si ho špeciálne pripoistiť? Potrebujem znalecký posudok?  
Odpoveď: Áno, je to možné. V prípade starožitností vyžadujeme k uzavretiu poistenia doklad o ich kúpe alebo odborný odhad či znalecký posudok nie starší ako 12 mesiacov. 
Odpovedal: Zuzana Eliášová (30.04.2014)
Otázka: Sú elektrospotrebiče poistené v rámci poistenia bytu, alebo si ich musím zvlášť pripoistiť?  
Odpoveď: Elektrospotrebiče sú poistené v rámci poistenia domácnosti do dohodnutej poistnej sumy s poistným limitom na jednu vec. Ak hodnota veci presahuje poistný limit stanovený na jednu vec, je možné si veci doplnkovo pripoistiť až do poistnej sumy 6 600 eur na jednu vec. 
Odpovedal: Zuzana Eliášová (29.04.2014)
Otázka: Sleduje pri škode ohňom poisťovňa aj technický stav komína, kotla či krbu? Ak sú v zlom stave, môže odmietnuť, alebo krátiť poistné plnenie?  
Odpoveď: V rámci šetrenia poistnej udalosti poisťovňa preveruje možné dôvody vzniku poistnej udalosti, či poistený dodržal všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z poistných podmienok. Skúma, či boli zariadenia udržiavané v dobrom technickom stave, či boli dodržiavané technické a iné normy vrátane predpiso…
Odpovedal: Zuzana Eliášová (25.04.2014)
Otázka: Ak mám podkrovný byt a zatečie mi zo strechy cez poškodené strešné okno, zodpovedám za škodu ja alebo správca domu? Je okno v mojom vlastníctve, alebo je spoločné ako strecha?  
Odpoveď: Nie je možné vopred celkom jednoznačne stanoviť, kto bude v uvedenom prípade povinný nahradiť škodu. To závisí od výsledkov šetrenia poistnej udalosti. Ak okno slúži výlučne pre účely bytu, za jeho údržbu a prípadné spôsobené škody zodpovedá majiteľ bytu. Na druhej strane nie je vylúčená príčinná…
Odpovedal: Zuzana Eliášová (24.04.2014)
Otázka:  Je rozdiel pri výške poistenia, keď kúrim elektrinou alebo plynom či drevom?
Odpoveď: Druh paliva nemá vplyv na výšku poistného. 
Odpovedal: Zuzana Eliášová (23.04.2014)
Otázka: Ak mám doma plynové kachle a chytí sa mi od nich záclona, bude poisťovňa skúmať ich funkčnosť?  
Odpoveď: Po poistnej udalosti prebieha jej vyšetrovanie, v rámci ktorého je poisťovňa oprávnená vykonať obhliadku predmetu poistenia a posúdiť tak dôvod vzniku a rozsah rizika, ako aj zistiť technický stav predmetu poistenia. Poistený je povinný udržiavať predmet poistenia v dobrom technickom stave podľa …
Odpovedal: Zuzana Eliášová (22.04.2014)
Otázka: Susedia sa mi pri rekonštrukcii prevŕtali do obývačky, môžem si škodu uplatniť z poistenia nehnuteľnosti?  
Odpoveď: Nie, takéto škody poistenie nehnuteľnosti majiteľovi bytu nekryje. Škodu by mu mal uhradiť sused, pričom si sused môže uplatniť nárok na úhradu spôsobenej škody zo svojho poistenia zodpovednosti z držby nehnuteľnosti, ak takéto poistenie má uzavreté. 
Odpovedal: Zuzana Eliášová (16.04.2014)
Otázka: Susedov strom mi pri búrke spadol do dvora a poškodil dom. Aké poistenie mi škody pokryje?  
Odpoveď: Na škody na nehnuteľnosti vzniknuté pádom stromov sa vzťahuje poistenie nehnuteľnosti poisteného. Škodu by majiteľovi domu teda poisťovňa vyplatila z jeho poistenia nehnuteľnosti. Vyplatené poistné plnenie majiteľovi domu si potom poisťovňa spravidla regresuje od vinníka, teda od suseda. Ak má su…
Odpovedal: Zuzana Eliášová (15.04.2014)
Otázka: Kedy je vhodné nechať si skontrolovať staršiu poistnú zmluvu?  
Odpoveď: Vždy, keď na predmete poistenia nastane zmena jeho poistnej hodnoty o viac ako 15%. Preventívne odporúčame aspoň raz za 5 rokov a vždy po rekonštrukcii domu, resp. bytu.  
Odpovedal: Zuzana Eliášová (14.04.2014)
1 2 »

Vyberáme z banky.sk