Téma: Poistenie domácnosti
Otázka:

Prosím vás, pokryje poistenie zodpovednosti za škodu náklady na veterinára, ak sa môj pes na ulici pobil s iným psom a ten potreboval ošetrenie?

Odpoveď:
Áno, za škodu spôsobenú poisteným v rámci zodpovednosti bežného občianskeho života sa totiž považuje aj škoda spôsobená poisteným ako vlastníkom alebo opatrovateľom domácich a drobných hospodárskych zvierat bežne chovaných v SR pre záľubu alebo potrebu rodiny.
Odpovedal: Mgr. Milan Janásik (22.04.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk