Téma: Poistenie domácnosti
Otázka:

Ak mám podkrovný byt a zatečie mi zo strechy cez poškodené strešné okno, zodpovedám za škodu ja alebo správca domu? Je okno v mojom vlastníctve, alebo je spoločné ako strecha?  

Odpoveď:
Nie je možné vopred celkom jednoznačne stanoviť, kto bude v uvedenom prípade povinný nahradiť škodu. To závisí od výsledkov šetrenia poistnej udalosti. Ak okno slúži výlučne pre účely bytu, za jeho údržbu a prípadné spôsobené škody zodpovedá majiteľ bytu. Na druhej strane nie je vylúčená príčinná súvislosť s technickým stavom strechy, za ktorú by už zodpovedal správca bytového domu. Vzhľadom na uvedené je ideálne, aby mal poistenie zodpovednosti za škodu uzavreté majiteľ bytu ako aj správca bytového domu, resp. komplexne vlastníci bytového dom. Ak by vznikla škoda iba majiteľovi bytu, pričom by sa škodu zodpovedal sám majiteľ bytu, škoda na byte alebo zariadení domácnosti by bola krytá z jeho poistenia nehnuteľnosti a/alebo poistenie domácnosti. 
Odpovedal: Zuzana Eliášová (24.04.2014)
Späť

Vyberáme z banky.sk