Téma: Poistenie domácnosti
Otázka:

Susedov strom mi pri búrke spadol do dvora a poškodil dom. Aké poistenie mi škody pokryje?  

Odpoveď:
Na škody na nehnuteľnosti vzniknuté pádom stromov sa vzťahuje poistenie nehnuteľnosti poisteného. Škodu by majiteľovi domu teda poisťovňa vyplatila z jeho poistenia nehnuteľnosti. Vyplatené poistné plnenie majiteľovi domu si potom poisťovňa spravidla regresuje od vinníka, teda od suseda. Ak má sused poistenú zodpovednosť z držby nehnuteľnosti, môže si škodu, ktorú musel zaplatiť, uplatniť z tohto svojho poistenia zodpovednosti.  
Odpovedal: Zuzana Eliášová (15.04.2014)
Späť

Vyberáme z banky.sk