Téma: Poistenie domácnosti
Otázka:

Susedia sa mi pri rekonštrukcii prevŕtali do obývačky, môžem si škodu uplatniť z poistenia nehnuteľnosti?  

Odpoveď:
Nie, takéto škody poistenie nehnuteľnosti majiteľovi bytu nekryje. Škodu by mu mal uhradiť sused, pričom si sused môže uplatniť nárok na úhradu spôsobenej škody zo svojho poistenia zodpovednosti z držby nehnuteľnosti, ak takéto poistenie má uzavreté. 
Odpovedal: Zuzana Eliášová (16.04.2014)
Späť

Vyberáme z banky.sk