Téma: Poistenie domácnosti
Otázka:

Mám v rámci poistenia nehnuteľnosti a poistenia domácnosti poistené aj veci v pivnici? Do akej výšky - rovnakej ako je suma na domácnosť?

Odpoveď:

Áno, do príslušenstva bytu totiž patria aj pivnica, komora či iné miestnosti určené na to, aby sa s bytom užívali a sú v osobnom vlastníctve poisteného.
V rámci poistenia domácnosti sú kryté aj veci v uzamykateľných priestoroch určených na výlučné užívanie poisteným (teda aj uzamknutá pivnica).
Poistenie sa dojednáva s limitom poistného plnenia 15% z poistnej sumy poistenej domácnosti pre každú jednu vybranú skupinu poistených vecí aj mimo poistenej domácnosti. Netreba zabúdať na to, že pre riziko odcudzenia platia súčasne aj limity poistného plnenia podľa stupňa zabezpečenia poistenej pivnice.

Odpovedal: Mgr. Milan Janásik (20.04.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk