Téma: Poistenie domácnosti
Otázka:

Ak sa chcem poistiť proti vykradnutiu, čo všetko musím zabezpečiť? Aké podmienky musím splniť, čo sa týka zabezpečenia domu?

Odpoveď:
V prvom rade je potrebné povedať, že pojem „vykradnutie“ medzi definíciami poistných nebezpečenstiev nepoznáme. Odcudzenie poistených vecí rozlišujeme krádežou alebo lúpežou. Krádež je neoprávnené prisvojenie si poistenej veci (páchateľom). Lúpež (lúpežné prepadnutie) je zasa zmocnenie sa poistenej veci (páchateľom) násilným spôsobom. Klient by mal zabezpečiť priestory, v ktorých sú veci uložené tak, aby ich odcudzeniu zabránil Ak tak neurobí, môže mu poisťovňa znížiť poistné plnenia v závislosti od stupňa zabezpečenia. Inými slovami, poistné plnenie závisí aj od stupňa zabezpečenia. Napríklad štvrtý stupeň zabezpečenia dverí predstavujú bezpečnostné dvere minimálne štvrtej bezpečnostnej triedy vsadené do oceľovej zárubne alebo zárubne zaliatej betónom. Okná a iné otvory spĺňajú štvrtý stupeň zabezpečenia, ak ich nemožno otvoriť zvonku a v prípade tých okien, ktoré majú spodný okraj do 2, 5 m nad okolitým terénom, musia byť vyplnené bezpečnostným sklom alebo bezpečnostnou fóliou alebo funkčnou mrežou alebo funkčnou roletou a zároveň musia tiež mať elektronický zabezpečovací systém s poplachovým hlásením na pult centrálnej ochrany. Nehnuteľnosť musí mať tiež múr alebo stenu zhotovené z plných tehál alebo iného ekvivalentného materiálu s hrúbkou minimálne 15 centimetrov. Strop, podlaha a zabezpečenie otvorov (okrem okien a dverí) musí vykazovať minimálne rovnakú mechanickú odolnosť proti krádeži vlámaním ako múr (stena). Dverové závesy (pánty) musia byť umiestnené na vnútornej strane dverí. Miesto poistenia musí byť uzatvorené a uzamknuté.
Odpovedal: Mgr. Milan Janásik (10.04.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk