Téma: Poistenie domácnosti
Otázka:

Sleduje pri škode ohňom poisťovňa aj technický stav komína, kotla či krbu? Ak sú v zlom stave, môže odmietnuť, alebo krátiť poistné plnenie?  

Odpoveď:
V rámci šetrenia poistnej udalosti poisťovňa preveruje možné dôvody vzniku poistnej udalosti, či poistený dodržal všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z poistných podmienok. Skúma, či boli zariadenia udržiavané v dobrom technickom stave, či boli dodržiavané technické a iné normy vrátane predpisov vzťahujúcich sa na prevádzku a údržbu poistenej veci, a teda v prípade požiaru bude skúmať zrejme aj stav spomínaných zariadení. Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie podľa toho, aký vplyv malo porušenie povinností poisteného na vznik a rozsah poistnej udalosti. 
Odpovedal: Zuzana Eliášová (25.04.2014)
Späť

Vyberáme z banky.sk