Téma: Poistenie domácnosti
Otázka:

Ak mám doma plynové kachle a chytí sa mi od nich záclona, bude poisťovňa skúmať ich funkčnosť?  

Odpoveď:
Po poistnej udalosti prebieha jej vyšetrovanie, v rámci ktorého je poisťovňa oprávnená vykonať obhliadku predmetu poistenia a posúdiť tak dôvod vzniku a rozsah rizika, ako aj zistiť technický stav predmetu poistenia. Poistený je povinný udržiavať predmet poistenia v dobrom technickom stave podľa platných noriem. Ak normy predpisujú pravidelnú revíziu zariadenia, poisťovňa je oprávnená v prípade potreby vyžiadať si doklad o takejto revízii.  
Odpovedal: Zuzana Eliášová (22.04.2014)
Späť

Vyberáme z banky.sk