Cestovné poistenie

dovolenka8-redakcia
Do akej výšky vám poisťovňa preplatí ošetrenie na dovolenke? Čo treba robiť, ak vám mešká lietadlo, či stratíte batožinu? Oplatí sa vám celoročné poistenie? Potrebujete poistenie aj na Slovensku? A vôbec, ako si správne vybrať cestovné poistenie? Ak ste na svoju otázku nenašli odpoveď, napíšte nám na redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Chceli by sme s rodinou ísť na dlhodobý pobyt do Grécka (28 dní). Ubytovanie si hľadáme cez AirBnB. Obávame sa však situácie, kedy by muselo dôjsť k stornovaniu pobytu, napríklad z dôvodu choroby. Vrátenie peňazí v plnej výške od Airbnb je možné i…
Odpoveď: Zrušenie zájazdu/cestovnej služby z dôvodu ochorenia kryje poistenie storna zájazdu. Toto poistenie však musí byť uzatvorené do 24 hodín od zaplatenia, resp. záväzného zarezervovania cestovnej služby. V opačnom prípade sa uplatňuje tzv. čakacia lehota 14 dní. Poistenie storna zájazdu kryje zrušen…
Odpovedal: Helena Kanderková, Allianz (08.12.2022)
Otázka: Som ročník 1947, teda budem mať 71 rokov. Každoročne chodievam na dovolenku do Chorvátska k moru. Aj tento rok by som v auguste na 10 dní rada cez CK cestovala. Problém je, že poisťujú len klientov do 69 rokov. Ktorá poisťovňa poisťuje aj seniorov…
Odpoveď: Poisťovňa UNIQA ponúka krátkodobé cestovné poistenie až do dovŕšenia 80 roku veku a ročné cestovné poistenia do dovŕšenia 75 roku veku. Cestovné poistenie si môžete dojednať na ktoromkoľvek obchodnom mieste UNIQA poisťovne. Klientovi vieme umožniť dojednať si cestovné poistenie aj bez obmedzenia …
Odpovedal: Roman Holček (05.07.2018)
Otázka: Odkedy platí cestovné poistenie? Raz som čítala, že platí hneď ako vyrazím z domu (aj na území SR), potom som naša informáciu že až po prekročení hraníc. Ako to teda je? Ďakujem.  
Odpoveď: Poistenie začína platiť dňom začiatku poistenia za predpokladu úhrady poistného k začiatku poistenia. Poisťovňa ponúka produkty cestovného poistenia, v ktorých poistná ochrana začína opustením bydliska v SR a končí návratom do bydliska v SR, ako aj produkty, v ktorých poistná ochrana začína až v …
Odpovedal: Roman Holček (29.06.2018)
Otázka: Viete mi poradiť, čo si mám vlastne všímať pri výbere cestovného poistenia? Jediný rozdiel vidím iba v cene.  
Odpoveď: Dôležité je sledovať, na aký účel pobytu je cestovné poistenie ponúkané, či len na turistický pobyt, štúdium, alebo aj prácu, resp. športovú činnosť. Dôležité je preto sledovať či poistenie pokrýva účel pobytu, kvôli ktorému do zahraničia klient cestuje, ďalej či poistenie platí v krajine, do kto…
Odpovedal: Roman Holček (27.06.2018)
Otázka: Dobrý deň, mňa by zaujímalo, či existuje nejaká poistka, ktorú môžem využiť pri ceste na dovolenku so psom. V prípade, že by niekoho pohrýzol, alebo poškodil zariadenie v izbe... Bývať nebudem v hoteli, ale na priváte cez AirBnB.  
Odpoveď: Zodpovednosť za škodu z držby psa je krytá v rámci poistenia zariadenia domácnosti. Do limitu plnenia sú kryté náklady spojené so zodpovednosťou za škodu, ktorú spôsobí Váš pes na zdraví alebo majetku tretej osobe a to nielen na Slovensku, ale aj na dovolenke v zahraničí v rámci Európy. V praxi t…
Odpovedal: Roman Holček (26.06.2018)
Otázka: Chcem sa opýtať, pri ceste do Afriky, je nutné nechať sa zaočkovať? Kde nájdem nejaký zoznam odporúčaných očkovaní a kto mi vie poradiť, ktoré z nich naozaj potrebujem?
Odpoveď: Do Afriky je nutné očkovanie proti žltej zimnici, ďalej sú odporúčané očkovania proti hepatitíde A a B, brušnému týfusu, meningokovmu zápalu, obrne, taktiež profylaxia antimalarikami. Nevyhnutné a odporúčané očkovania do jednotlivých krajín je možné si overiť v poliklinike cudzokrajných chorôb v …
Odpovedal: Roman Holček (21.06.2018)
Otázka: Dobrý deň, v lete idem do Španielska a chcem si tam požičať auto. Potrebujem nejakú špeciálnu poistku? Alebo mi stačí cestovné poistenie? Pokryje mi škody, ktoré by som spôsobil požičaným autom?  
Odpoveď: Poistenie zodpovednosti za škodu sa v cestovnom poistení nevzťahuje na škodu spôsobenú prevádzkou motorového a bezmotorového vozidla, taktiež nie na škodu spôsobenú na prenajatej, požičanej veci. Zodpovednosť za škodu uzatvorená v rámci cestovného poistenia však kryje škody na zdraví či majetku, …
Odpovedal: Roman Holček (20.06.2018)
Otázka: Dobrý deň, chcem sa informovať o celoročnom cestovnom poistení. Pri jeho kúpe som si myslela, že som poistená celý rok doslova, avšak neskôr vysvitlo, že sa po nejakej dobe musím vrátiť na Slovensko, lebo aj napriek tomu, že je to celoročné poiste…
Odpoveď: Ročné cestovné poistenie platí na opakované cesty, pričom každá jednotlivá cesta môže trvať max. 90 dní v Európe a 45 dní vo svete. Počet ciest je neobmedzený. Prvý deň vycestovania sa počíta prekročením hraníc zo SR a končí návratom späť do SR, nie do inej krajiny v zahraničí. Poistený sa musí v…
Odpovedal: Roman Holček (15.06.2018)
Otázka: Plánujem stráviť dovolenku v zahraničí a ubytovaný budem v hoteli. Beriem si so sebou aj notebook (kvôli práci). Keď odchádzam z izby, čo mám urobiť s notebookom? Do trezoru v izbe sa nezmestí a neviem či sa môžem spoliehať na čestnosť hotelového …
Odpoveď: Uskladnenie cenných vecí v hoteli je potrebné riešiť s hotelovým personálom. Pokiaľ dôjde k odcudzeniu notebooku z hotelovej izby prekonaním prekážky, t.j. napr. poškodením zámku na dverách, rozbitím okna, tak vznikne nárok na úhrady škody poisťovňou. Pokiaľ nebol poškodený zámok dverí ani prekon…
Odpovedal: Roman Holček (15.06.2018)
Otázka: Plánujeme cestovať po Európe autom požičaným od známych (camper). Čo všetko potrebujú mať poistené oni a čo všetko my - pre prípad, že by došlo k nehode, resp. k poškodeniu auta počas jazdy? Vďaka za odpoveď.
Odpoveď: Samozrejmosťou je, aby mal majiteľ vozidla uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP) a platnú Zelenú kartu, ktorá je medzinárodne uznávaným dokladom o tom, že vo svojej domovskej krajine má uzatvorené zákonné poistenie vozidla. Zelenú kartu vydáva poisťovňa, v ktorej bolo PZP uzatvorené. Môžete …
Odpovedal: Lucia Muthová (30.08.2017)
Otázka: V jednej z otázok ste odpovedali, že pokiaľ mám v Allianzi poistený byt a auto, viete poskytnúť aj zľavu na cestovné poistenie. Ak by som chcela zistiť výšku zľavy, je nevyhnutná návšteva pobočky, alebo to viem vybaviť (zistiť výšku zľavy a zárove…
Odpoveď: Pokiaľ chcete využiť zľavu pri uzatvorení cestovného poistenia, nie je potrebná osobná návšteva pobočky, je možné to vybaviť aj telefonicky.
Odpovedal: Lucia Muthová (24.08.2017)
Otázka: Vzťahuje sa poistenie batožiny aj na veci, ktoré si nechávam v kempe v stane?
Odpoveď: Poistenie batožiny chráni všetku batožinu v prípade poškodenia, zničenia alebo straty pri dopravnej nehode, živelnej udalosti ako povodeň, požiar, víchrica, krupobitie, ďalej pri krádeži vlámaním, ďalej lúpežou, ale aj poškodením či stratou ku ktorej došlo v dôsledku ťažkého úrazu či ochorenia po…
Odpovedal: Lucia Muthová (24.08.2017)
Otázka: Môj brat pracuje v zahraničí (v EU) a chystá sa na dovolenku na Slovensko. Potrebuje uzavrieť pred cestou cestovné poistenie liečebných nákladov?
Odpoveď: Každý občan, ktorý si odvádza alebo sú zaňho odvádzané povinné príspevky do verejného zdravotného systému, má v prípade úrazu či choroby nárok ošetrenie a úhradu liečebných nákladov v rámci verejného zdravotného systému. Ak je teda váš brat súčasťou verejného zdravotného systému či už na Slovensk…
Odpovedal: Lucia Muthová (24.08.2017)
Otázka: Aké poistenie ponúkate študentom na polročné pobyty v zahraničí?
Odpoveď: Pre študentov, ktorí sa chystajú stráviť pol roka štúdiom v zahraničí mimo Európy, hlavne v USA alebo Kanade odporúčame uzavrieť klasické cestovné poistenie na 6 mesiacov, ktoré zahŕňa neobmedzené krytie liečebných nákladov, ďalej úraz, batožinu, zodpovednosť za škodu aj doplnkové asistenčné služ…
Odpovedal: Lucia Muthová (18.08.2017)
Otázka: Dá sa dojednať poistenie storna aj na dovolenku, ktorú si objednávam sám? Ak chcem ísť napríklad v januári 2018 na Kubu a teraz už zaplatím letenky a časť ubytovania, prípadne zálohu na prenájom auta (to ešte neviem, či bude treba), dá sa poistiť …
Odpoveď: Áno, storno je možné objednať buď hneď pri kúpe zájazdu alebo samostatne, avšak dôležité je, aby bolo poistenie storna dojednané najneskôr do 24-hodiny dňa nasledujúceho po dni kedy bola zaplatená prvá záloha, resp. cena služby (podľa toho, čo nastalo skôr) alebo po záväznej rezerácií zájazdu, ak…
Odpovedal: Lucia Muthová (18.08.2017)
Otázka: Plánujeme s manželkou cestovať po Ázii. Potrebujeme absolvovať nejaké očkovania na to, aby nám platilo poistenie zdravotných nákladov? Ak by sme na cestách potrebovali zdravotné ošetrenie, máte nejaký helpdesk, ktorý by nám poradil vhodné zdravotn…
Odpoveď: Pri očkovaní je potrebné riadiť sa vždy odporúčaniami pre danú destináciu, ktorú plánujeme navštíviť. Odporúčania je možné nájsť na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR. Ak by totiž v súvislosti s poistením liečebných nákladov vznikli náklady z dôvodu ochorenia, proti ktorému je v navštívene…
Odpovedal: Lucia Muthová (18.08.2017)
Otázka: Mám uzavretú ročnú poistku ku kreditke a chcela som ju vypovedať. V poisťovni mi však povedali, že som to mala urobiť najneskôr 6 týždňov pred skončením ročného obdobia. Naozaj neexistuje spôsob, ako zmluvu vypovedať aj po tomto termíne (no stále …
Odpoveď: Poistná zmluva štandardne zaniká výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď je treba podať písomne najneskôr 6 týždňov pred jeho uplynutím. Nezaplatenie poistného je takisto dôvod na zánik poistenia, v takomto prípade však poisťovňa má nárok na dlžné poistné odo dňa nezaplatenia poistenia po d…
Odpovedal: Lucia Muthová (09.08.2017)
Otázka: Dobrý deň, koľko by ma stálo poistenie kamery a príslušenstva v hodnote cca 5.000 eur na dvojtýždňovú cestu na Island? Vďaka.
Odpoveď: V rámci komplexného cestovného poistenia je možné dojednať si aj pripoistenie batožiny ako sú osobné veci, cennosti, elektronické a optické prístroje, vrátane fotoaparátu či kamere a tiež športové potreby so zvýšeným krytím do výšky 3000 eur. Cena tohto pripoistenia je 2,19 eur na deň.
Odpovedal: Lucia Muthová (07.08.2017)
Otázka: Rozmýšľame nad ročným cestovným poistením, ale ešte nevieme, do ktorých krajín budem cestovať. Ak sa poistíme v rámci Európy, môžeme si v prípade potreby v priebehu roka dopoistiť svet?
Odpoveď: Zmluva o cestovnom poistení je jednorázová zmluva na konkrétne obdobie. Ak chceme rozšíriť územné pokrytie je potrebné dojednať si novú zmluvu o cestovnom poistení s územnou platnosťou o ktorú mám záujem a toto poistenie mi platí od momentu uzatvorenia zmluvy.
Odpovedal: Lucia Muthová (02.08.2017)
Otázka: Ak cestujeme na dovolenku autom, má pre mňa zmysel pripoistenie batožiny? V akých prípadoch ma toto pripoistenie kryje?
Odpoveď: Batožina je dôležitou súčasťou počas dovolenky a jej ochrana poistením má určite svoje opodstatnenie,bez ohľadu na spôsob dopravy. Batožina je poistená nielen počas cesty v dopravnom prostriedku, ale napríklad aj v hotelovej izbe, resp. aj keď máme veci z batožiny na sebe alebo pri sebe počas pob…
Odpovedal: Lucia Muthová (02.08.2017)
1 2 3 4 5 6 »

Vyberáme z banky.sk