Cestovné poistenie

dovolenka8-redakcia
Do akej výšky vám poisťovňa preplatí ošetrenie na dovolenke? Čo treba robiť, ak vám mešká lietadlo, či stratíte batožinu? Oplatí sa vám celoročné poistenie? Potrebujete poistenie aj na Slovensku? A vôbec, ako si správne vybrať cestovné poistenie? Ak ste na svoju otázku nenašli odpoveď, napíšte nám na redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Na akú dlhú dobu platí celoročné cestovné poistenie po vycestovaní?  
Odpoveď: Máme dva typy taríf - celoročné s opakovaným výjazdom (pre územnú platnosť Svet a Svet okrem USA a Kanady), kde max. dĺžka jednej neprerušenej cesty do zahraničia je 90 dní. A tarify bez obmedzenia dĺžky vycestovania (pre všetky druhy územnej platnosti).  
Odpovedal: Katarína Janáková (13.05.2014)
Otázka: Na dovolenku chodíme viac krát ročne. Pri koľkých výjazdoch za hranice sa nám oplatí celoročné cestovné poistenie? 
Odpoveď: Záleží od územnej platnosti - je potrebné si to prekalkulovať dennou sadzbou, ale je to približne 90 dní do roka. Výhodou celoročného poistenia je však aj to, že človek nemusí myslieť na poistenie pri neočakávaných cestách. 
Odpovedal: Katarína Janáková (12.05.2014)
Otázka: Aké zľavy ponúkate pre mladých ľudí do 26 rokov a pre deti do 6 rokov na cestovnom poistení?  
Odpoveď: Nemáme špecifické zľavy pre túto vekovú kategóriu, zníženú sadzbu poistného majú u nás deti do dovŕšenia 16 rokov, pri niektorých tarifách takmer polovičnú. 
Odpovedal: Katarína Janáková (09.05.2014)
Otázka: Môžem na cestovnom poistení ušetriť ak si ho objednám a zaplatím online?  
Odpoveď: Áno, pri online poistení je automaticky zakalkulovaná zľava vo výške 5 percent, závisí však od typu poistenia. Online poistenie je využívané pre pohodlie a rýchlosť dojednania.  
Odpovedal: Katarína Janáková (07.05.2014)
Otázka: Od čoho závisí cena cestovnej poistky?  
Odpoveď: Ak bude klient vykonávať niektorú z rizikových činností, je toto treba v zmluve zohľadniť. Sadzba poistného závisí od územnej platnosti - zóny, kam klient cestuje, veku poisteného, dĺžky cesty a počtu cestujúcich. 
Odpovedal: Katarína Janáková (05.05.2014)
Otázka: Čo všetko by mal človek zvažovať pri výbere cestovného poistenia? 
Odpoveď: Najlepšie je poistiť si celý rozsah v rámci ponúkaných poistení - t.j. poistenie liečebných nákladov a základných asistenčných služieb, úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu, doplnkových asistenčných služieb; je potrebné tiež zvážiť, či netreba pripoistenie rizikových športov a čiností (prekonz…
Odpovedal: Katarína Janáková (02.05.2014)
Otázka: Ak kvôli chorobe budem musieť odísť zo zimnej dovolenky skôr, dostanem nejakú náhradu od poisťovne? 
Odpoveď: Áno, naša poisťovňa poskytne náhradu uhradených a nečerpaných služieb v prípade predčasného návratu do výšky 500 eur bez spoluúčasti.  
Odpovedal: Martin Fučík (20.12.2013)
Otázka: Môžem využiť moje poistenie zodpovednosti, ak spôsobím nehodu na lyžiach pod vplyvom alkoholu? Skúma sa pri nehodách na svahu alkohol v krvi?  
Odpoveď: V zásade existujú dva varianty poistenia zodpovednosti. V prvom je spôsobenie škody pod vplyvom alkoholu výlukou z poistenia, teda poškodený nedostane odškodnenie z poistenia. Druhý variant nevylučuje alkohol z poistného krytia, teda poškodenému sa škoda uhradí, ale poisťovňa potom túto škodu pož…
Odpovedal: Martin Fučík (19.12.2013)
Otázka: Ak som bol nútený kvôli snehovej búrke prespať jednu noc na letisku preplatí mi to poisťovňa? 
Odpoveď: Uvedené nie je kryté z komerčného poistenia. 
Odpovedal: Martin Fučík (18.12.2013)
Otázka: Ak mi zo svahu pred reštauráciu ukradli snowboard, preplatí mi ho poisťovňa? 
Odpoveď: Nie, keďže nebola prekonaná prekážka. 
Odpovedal: Martin Fučík (13.12.2013)
Otázka: Ak by som mal na lyžiarskom svahu zložitý úraz a zachraňovala by ma helikoptéra. Uhradí mi náklady na ňu bežné cestovné poistenie? 
Odpoveď: V prípade ak zdravotný stav klienta alebo okolnosti poistnej udalosti vyžadujú transport poisteného helikoptérou, z cestovného poistenia tieto náklady kryjeme. 
Odpovedal: Martin Fučík (09.12.2013)
Otázka: Idem robiť skialpinizmus do Álp, musím mať k cestovnému poisteniu aj nejaké pripoistenie? 
Odpoveď: Aby mal klient poistený skialpinizmus na vyznačených tratiach v rámci cestovného poistenia, je potrebné si pripoistiť „športovú činnosť“. Vtedy bude klient poistený aj v prípade vykonávania neštandardných športov ako napr. jazda na boboch, skialpinizmus, horolezectvo do nadmorskej výšky 4000 m, p…
Odpovedal: Martin Fučík (06.12.2013)
Otázka: Cestujem na týždeň na hory na Slovensko rekreačne lyžovať. Potrebujem okrem bežného zdravotného poistenia aj nejaké pripoistenie?  
Odpoveď: Poistenie záchrany a pátrania v horách odporúčame všetkým klientom, ktorí sa chystajú počas svojej dovolenky v horách aktívne venovať zimným športom. Toto poistenie poskytuje klientovi istotu úhrady nákladov Horskej záchrannej služby spojených so záchranou alebo pátraním, a to v prípadoch, ak sa …
Odpovedal: Martin Fučík (02.12.2013)
Otázka: Preplatí mi cestovné poistenie zrušenie letu, kvôli snehovej búrke?
Odpoveď: Ak letecká spoločnosť let zrušila a klient mal riadne zaplatenú letenku, je povinná let prebukovať. Z tohto dôvodu nie je možné si náklady za zrušenie letu uplatňovať v rámci cestovného poistenia, resp. takéto krytie neposkytujeme.
Odpovedal: Martin Fučík (27.11.2013)
Otázka: Ak uzavriem poistenie cez internet či cez SMS cez víkend platí ihneď alebo až po prejdení peňazí na váš účet?
Odpoveď: Poistenie dojednané cez internet vzniká až zaplatením poistného. Ak si klient dojedná okamžitú platnosť poistenia, za okamih zaplatenia poistného považujeme čas, kedy dal klient príkaz na úhradu poistného s okamžitou splatnosťou v prospech účtu poisťovne. Ak nie je začiatok poistenia okamžite, …
Odpovedal: Peter Ripka (12.06.2013)
Otázka: Ak budem volať mojej poisťovni zo zahraničia bude hovor spoplatnený?
Odpoveď: Zrejme áno, nakoľko spoplatnenie hovorov nie je predmetom cestovného poistenia.
Odpovedal: Peter Ripka (11.06.2013)
Otázka: Preplatí mi cestovné poistenie aj náklady na rozbité okuliare pri rekreačnom športe?
Odpoveď: Nie, opravy okuliarov nie sú z poistenia liečebných nákladov kryté.
Odpovedal: Peter Ripka (07.06.2013)
Otázka: Má vaša poisťovňa nejaké limity na náklady na ošetrenie v zahraničí?  
Odpoveď: Áno, naša poisťovňa má stanovené limity na liečebné náklady v zahraničí. Ich výška je uvedená v poistných podmienkach a v príslušnej poistnej zmluve. 
Odpovedal: Peter Ripka (30.05.2013)
Otázka: Je cestovné poistenie mimo EU drahšie?  
Odpoveď: Áno, spravidla je drahšie. 
Odpovedal: Peter Ripka (27.05.2013)
Otázka: Na akú dlhú dobu platí celoročné cestovné poistenie po vycestovaní?  
Odpoveď: Poistná ochrana platí vždy prvých 60 dní každého pobytu v zahraničí. 
Odpovedal: Peter Ripka (23.05.2013)
« 1 2 3 4 5 6 »

Vyberáme z banky.sk