Téma: Cestovné poistenie
Otázka:

Vzťahuje sa poistenie batožiny aj na veci, ktoré si nechávam v kempe v stane?

Odpoveď:
Poistenie batožiny chráni všetku batožinu v prípade poškodenia, zničenia alebo straty pri dopravnej nehode, živelnej udalosti ako povodeň, požiar, víchrica, krupobitie, ďalej pri krádeži vlámaním, ďalej lúpežou, ale aj poškodením či stratou ku ktorej došlo v dôsledku ťažkého úrazu či ochorenia poisteného, keď situácia znemožnila klientovi disponovať svojimi osobnými vecami. Pokiaľ ide o veci uložené v stane v kempe, v rámci poistenia batožiny sú kryté pred poškodením požiarom, víchricou, povodňou či inou živelnou udalosťou, nie však pred krádežou, keďže batožina nie je v stane zabezpečená voči krádeži a teda nebola splnená podmienka prekonania prekážky.
Odpovedal: Lucia Muthová (24.08.2017)
Späť

Vyberáme z banky.sk