Cestovné poistenie

dovolenka8-redakcia
Do akej výšky vám poisťovňa preplatí ošetrenie na dovolenke? Čo treba robiť, ak vám mešká lietadlo, či stratíte batožinu? Oplatí sa vám celoročné poistenie? Potrebujete poistenie aj na Slovensku? A vôbec, ako si správne vybrať cestovné poistenie? Ak ste na svoju otázku nenašli odpoveď, napíšte nám na redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Známi si uzatvárali cestovné poistenie na cesty po Slovensku. Čo takéteho poistenie vlastne pokrýva?
Odpoveď: Aby mal klient istotu, že v prípade nepredvídanej poistnej udalosti ako úraz, či zranenie, bude oňho dobre postarané, odporúčame dojednať si aj v prípade dovolenky na Slovensku cestovné poistenie, takzvaný balíček pre SR, ktorý zahŕňa poistenie úrazu, zodpovednosti za škodu a batožiny. V prípade…
Odpovedal: Lucia Muthová (02.08.2017)
Otázka: Potrebujem pre účely Univerzity v Hong Kongu, kam idem študovať, anglickú verziu poistnej zmluvy, ktorú s Vami uzatváram. Je možné takýto dokument vystaviť? Predsa, keď mi môže banka vystaviť výpis z účtu v angličtine, ktorý tiež odo mňa škola pož…
Odpoveď: Pri uzatváraní cestovného poistenia na našich pobočkách môže klient požiadať o vystavenie certifikátu, resp. potvrdenia o cestovnom poistení, ktorý mu pracovník vystaví na základe uzatvorenej poistnej zmluvy. Toto potvrdenie je dvojjazyčné - v slovenčine a v angličtine a obsahuje súhrn poistného …
Odpovedal: Lucia Muthová (02.08.2017)
Otázka: Idem na dovolenku sama s 2 malými deťmi a chcem sa opýtať, či ponúkate v rámci cestovného poistenia nejaké služby na pomoc s deťmi, ak by som počas dovolenky ochorela alebo mala úraz.
Odpoveď: V našom cestovnom poistení sú takéto situácie riešené už v základnom poistení (poistenie liečebných nákladov), a tiež v rámci asistenčných služieb. Ak sa poistená dospelá osoba nemôže postarať o spolupoistené deti, treba kontaktovať asistenčnú službu poisťovne a tá podľa situácie zabezpečí a za…
Odpovedal: Radovan Vigoda (01.07.2016)
Otázka: Ak cestujem na dovolenku autom, má pre mňa zmysel poistenie batožiny? Pre aké prípady?
Odpoveď: Poistenie batožiny sa v našej spoločnosti dojednáva pre prípad poškodenia alebo jej zničenia živelnou udalosťou, pre prípad odcudzenia (aj z priestorov motorového vozidla), lúpežného prepadnutia a pod. Výhodou poistenia je aj pomoc v zahraničí formou preplatenia nákladov v súvislosti s odcudzen…
Odpovedal: Radovan Vigoda (27.06.2016)
Otázka: Dcéra ide na 3 mesiace do USA, čo všetko jej odporúčate poistiť a koľko by to stálo?
Odpoveď: V takomto prípade by som odporučil poistenie liečebných nákladov (základné krytie), nakoľko zdravotná starostlivosť v USA je nákladná. Vzhľadom na právny systém by som odporučil tiež pripoistenie zodpovednosti za škodu so zvýšeným limitom (140 000 € pre škody na zdraví a 35 000 € pre škody na …
Odpovedal: Radovan Vigoda (24.06.2016)
Otázka: Platí poistenie online hneď od uzavretia poistenia alebo až od ďalšieho dňa?
Odpoveď: Vždy záleží od podmienok konkrétnej poisťovne. V našej spoločnosti si môžete začiatok poistenia stanoviť aj na aktuálny deň, podmienkou však je, aby bolo poistenie uzavreté pred začiatkom cesty.
Odpovedal: Radovan Vigoda (21.06.2016)
Otázka: Dobrý deň, ak moje lietadlo bude mať meškanie, ako to mám dokázať v poisťovni, keď v rámci poistky je zahrnuté aj meškanie letu?
Odpoveď: Ohľadom dokladov potrebných k likvidácii poistnej udalosti je potrebné sa informovať priamo v poisťovni, kde je dané poistenie dojednané, napr. aj prostredníctvom asistenčnej služby, ktorá býva súčasťou cestovného poistenia (v našej poisťovni automaticky a zdarma).
Odpovedal: Radovan Vigoda (20.06.2016)
Otázka: Dobrý deň, ponúkate pri poistení viacerých ľudí naraz nejakú zľavu? Ak áno, je to tak len pri rodinných príslušníkoch, alebo aj keď sa jedná o partiu kamarátov?
Odpoveď: V našej poisťovni poskytujeme zvýhodnenú sadzbu pri poistení dvoch dospelých osôb (rodičia alebo starí rodičia do 69 rokov) a ľubovoľného počtu ich detí/vnúčat (až do 21 rokov). Napríklad pri poistení 2 rodičov a 3 detí je zľava približne 55 % oproti situácii, ak by sa 5 osôb poistilo samostatn…
Odpovedal: Radovan Vigoda (20.06.2016)
Otázka: Dá sa poistiť pes, keď ho berieme na dovolenku? Koľko by to asi stálo na 2 týždne do Chorvátska?
Odpoveď: Na trhu existujú možnosti poistenia psa, v našej spoločnosti však v rámci cestovného poistenia takúto možnosť neponúkame.
Odpovedal: Radovan Vigoda (20.06.2016)
Otázka: Dobrý deň, chcem sa opýtať - odkedy platí cestovné poistenie? Niektoré poisťovne uvádzajú, že mi platí hneď ako vyrazím z domu ešte aj na Slovensku a iné, že až po prekročení hraníc. Ako to teda je?
Odpoveď: Začiatok poistenia je uvedený v poistnej zmluve, resp. definícia začiatku poistenia je uvedená aj vo všeobecných poistných podmienkach (môže sa medzi produktmi cestovného poistenia rôznych poisťovní líšiť). Na takto položenú otázku nie je možné jednoznačne odpovedať. Cestovné poistenie je široký …
Odpovedal: Radovan Vigoda (17.06.2016)
Otázka: Na dovolenku si so sebou berieme aj drahší fotoaparát. No v poisťovni mi povedali, že sa nedá poistiť na celú sumu, ale iba do určitej výšky. Je to pravda? Prečo?
Odpoveď: Pri štandardnom poistení batožiny je bežné, že má poisťovňa stanovený sublimit/podlimit, či už na elektronické prístroje alebo limit plnenia na 1 vec. Pri tvorbe produktu a výpočte poistného sa zohľadňuje viacero faktorov, jedným z nich je aj priemerná výška škody. Keďže cena elektronických príst…
Odpovedal: Radovan Vigoda (17.06.2016)
Otázka: Tesne pred odchodom na dovolenku som sa poistil online, zaplatil som online - ale nedostal som žiadne potvrdenie o poistení, ani žiadnu zmluvu. Uvedomil som si to až po dovolenke a našťastie som poistku nepotreboval využiť. Chcem sa ale opýtať, …
Odpoveď: Na uvedenú otázku nie je možné, vzhľadom na chýbajúce informácie, odpovedať jednoznačne. Nie je zrejmé, v ktorej poisťovni bolo cestovné poistenie uzavreté, resp. cez akú web-stránku (priamo cez stránku niektorej poisťovne alebo stránku niektorého z maklérov), ako bolo zaplatené (bankovým prev…
Odpovedal: Radovan Vigoda (16.06.2016)
Otázka: Má zmysel si poisťovať bežnú elektroniku, ktorú berieme so sebou na dovolenku, ako fotoaparát, iPad a podobne? Ak áno, je týmto poistením krytá krádež zo zamknutého auta, prípadne z hotelovej izby?
Odpoveď: Vždy je dôležité si preštudovať poistné podmienky, kde je definované, čo je a čo nie je kryté a za akých podmienok. Niektoré elektronické zariadenia bývajú z poistenia batožiny vylúčené, resp. sú kryté len za určitých podmienok alebo do určitej sumy. Tieto podmienky sa v rámci poisťovní na trhu o…
Odpovedal: Radovan Vigoda (13.06.2016)
Otázka: Aké riziká je možné poistiť pri cestách do zahraničia?
Odpoveď: Okrem poistenia Liečebných nákladov, Úrazu, Batožiny a Zodpovednosti za škodu má klient v rámci cestovného poistenia aj dalšie možnosti, ktorými sú: Poistenie právnej ochrany, Poistenie storna zájazdu a nevyužitej dovolenky a Poistenie technickej pomoci a odťahu vozidla (ak cestujú na dovolenku a…
Odpovedal: Radovan Vigoda (13.06.2016)
Otázka: Chystáme sa v lete na turistiku do talianskych Álp. Potrebujem sa poistiť nejako špeciálne alebo mi stačí bežné cestovné poistenie? Pokryje mi to aj prípadný zásah horskej služby, ak by som si povedzme zlomila nohu niekde vyššie v horách?
Odpoveď: Výber produktu či rozsahu poistenia záleží od činností, ktoré budete vykonávať. Pre bežnú turistiku po vyznačených trasách, na ktorých nie je potrebné žiadne horolezecké vybavenie, stačí vo Wüstenrot poisťovni základné cestovné poistenie. Súčasťou poistenia je aj zásah príslušných záchranných zlo…
Odpovedal: Radovan Vigoda (13.06.2016)
Otázka: Ak uzavriem cestovné poistenie a budem v zahraničí potrebovať ošetrenie, ktorého cena prevýši moje finančné možnosti, ako mám postupovať?
Odpoveď: V prípade vzniku poistnej udalosti je potrebné čo najskôr zavolať na číslo asistenčnej služby, ktoré je uvedené na asistenčnej kartičke, prípadne je možné ho získať na infolinke či webovej stránke poisťovne. Operátori informujú klienta o postupe a pomôžu mu s riešením jeho situácie. Asistenčná sl…
Odpovedal: Radovan Vigoda (13.06.2016)
Otázka: Mám v rámci cestovného poistenia kryté aj riziká bežných letných vodných aktivít, ako je šnorchlovanie či jazda na vodnom skútri? Ako je to so základným potápačským kurzom?
Odpoveď: Cestovné poistenie kryje aj riziká bežných rekreačných aktivít. V prípade potápania platí limit do 40 metrov. Jazdu na vodnom skútri si treba pripoistiť.
Odpovedal: Ing. Miriam Fuňová (22.06.2015)
Otázka: Vyžadujete pri cestách do tropických krajín, aby bol poistenec očkovaný proti exotickým chorobám?
Odpoveď: Očkovanie nie je podmienkou.
Odpovedal: Ing. Miriam Fuňová (22.06.2015)
Otázka: Dobrý deň, moja dcéra bude od septembra študovať v Čechách na VŠ. Je nutné ju poistiť, alebo jej bude stačiť naše zdravotné poistenie?
Odpoveď: Podľa našich skúseností pre územie ČR vzhľadom na dostupnosť siete verejných zdravotníckych zariadení a neveľkú vzdialenosť bude Vašej dcére stačiť Európsky preukaz zdravotného poistenia.
Odpovedal: Ing. Miriam Fuňová (22.06.2015)
Otázka: Je možné sa poistiť pre prípad, ak sa mi pokazí auto a požičiam si náhradné? Hradí tieto náklady poisťovňa? 
Odpoveď: Ak sa pokazí auto cestou na dvolenku, štandardný postup je nechať ho opraviť a pokračovať v ceste ďalej. V prípade, že je auto (napríklad po nehode) neopraviteľné, poisťovňa zabezpečí a uhradí nevyhnutné náklady na odtiahnutie nepojazdného vozidla do opravovne, prepravu do miesta jeho trvalého p…
Odpovedal: Ing. Miriam Fuňová (12.06.2015)
« 1 2 3 4 5 6 »

Vyberáme z banky.sk