Téma: Cestovné poistenie
Otázka:

Odkedy platí cestovné poistenie? Raz som čítala, že platí hneď ako vyrazím z domu (aj na území SR), potom som naša informáciu že až po prekročení hraníc. Ako to teda je? Ďakujem.
 

Odpoveď:
Poistenie začína platiť dňom začiatku poistenia za predpokladu úhrady poistného k začiatku poistenia. Poisťovňa ponúka produkty cestovného poistenia, v ktorých poistná ochrana začína opustením bydliska v SR a končí návratom do bydliska v SR, ako aj produkty, v ktorých poistná ochrana začína až v zahraničí, t.j. prekročením hraníc SR. Klient si tak môže sám určiť druh produktu, podľa toho, či potrebuje krytie už na Slovensku, alebo až v zahraničí.
 
Odpovedal: Roman Holček (29.06.2018)
Späť

Vyberáme z banky.sk