Téma: Cestovné poistenie
Otázka:

Plánujeme cestovať po Európe autom požičaným od známych (camper). Čo všetko potrebujú mať poistené oni a čo všetko my - pre prípad, že by došlo k nehode, resp. k poškodeniu auta počas jazdy? Vďaka za odpoveď.

Odpoveď:
Samozrejmosťou je, aby mal majiteľ vozidla uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP) a platnú Zelenú kartu, ktorá je medzinárodne uznávaným dokladom o tom, že vo svojej domovskej krajine má uzatvorené zákonné poistenie vozidla. Zelenú kartu vydáva poisťovňa, v ktorej bolo PZP uzatvorené. Môžete s ňou cestovať po celej Európe, ale aj v časti severnej Afriky, v Rusku, Izraeli či Iráne. Pokiaľ nemá majiteľ vozidla uzatvorené havarijné poistenie, ktoré, na rozdiel od PZP, kryje škody spôsobené na vlastnom vozidle, odporúčame ho pred cestou dojednať. Vodič tak bude mať istotu, že akákoľvek škoda na vozidle, ktorá vznikne pri dopravnej nehode, živelnej udalosti, krádeži vozidle či vandalizme, bude krytá. Užitočné pri takejto ceste je dojednať v rámci havarijného poistenia aj poistenie batožiny, ktoré kryje všetky osobné veci, elektroniku, športové či kempovacie potreby. No a v neposlednom rade treba myslieť aj na zdravie všetkých spolucestujúcich a dojednať pre každého člena cestovné poistenie, ktoré zahŕňa poistenie liečebných nákladov v prípade úrazu či choroby, trvalé následky úrazu či smrť.
Odpovedal: Lucia Muthová (30.08.2017)
Späť

Vyberáme z banky.sk