Téma: Cestovné poistenie
Otázka:

Viete mi poradiť, čo si mám vlastne všímať pri výbere cestovného poistenia? Jediný rozdiel vidím iba v cene.
 

Odpoveď:
Dôležité je sledovať, na aký účel pobytu je cestovné poistenie ponúkané, či len na turistický pobyt, štúdium, alebo aj prácu, resp. športovú činnosť. Dôležité je preto sledovať či poistenie pokrýva účel pobytu, kvôli ktorému do zahraničia klient cestuje, ďalej či poistenie platí v krajine, do ktorej plánuje klient vycestovať, t.j. či má dojednanú správnu územnú platnosť a taktiež poistné krytia (napr. liečebné náklady, batožina, zodpovednosť za škodu), ktoré potrebuje mať pokryté. Produkty cestovného poistenia sa navzájom odlišujú nielen cenou poistného, ale aj výškou ponúkaných poistných súm pre jednotlivé krytia, rozsahom krytia, účelom pobytu a územnou platnosťou - krajinami v ktorých cestovné poistenie platí.
Odpovedal: Roman Holček (27.06.2018)
Späť

Vyberáme z banky.sk