Zdravotné poistenie

nemocnica3
Preplatí vám poisťovňa dentálnu hygienu, rovnátka na zuby, či každé očkovanie? Na čo máte nárok, ak ochoriete v zahraničí? Za ktoré vyšetrenie si budete musieť zaplatiť sami? A ako je to s nezmluvnými lekármi? Ak hľadáte odpoveď na inú otázku ohľadom zdravotného poistenia, napíšte nám na adresu redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Prečo keď idem na dovolenku v rámci Európy (napríklad na lyžovačku), je potrebné cestovné poistenie? Nestačí mi európsky zdravotný preukaz?
Odpoveď: VšZP uhrádza liečbu v zahraničí v súlade s platnou legislatívou. Potrebnú zdravotnú starostlivosť uhrádza na základe EPZP. Na základe EPZP má poistenec nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku. Potrebná zdravotn…
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (24.03.2016)
Otázka: Ako je to so zdravotným poistením, ak plánujem dočasne bývať a pracovať v zahraničí (EU) - musím si platiť aj zdravotné poistenie na Slovensku? Na základe čoho mi bude poskytnutá zdravotná starostlivosť na Slovensku?  
Odpoveď: Občan EÚ môže byť verejne zdravotne poistený len v jednom členskom štáte. Povinné verejné zdravotné poistenie v SR nie je nijako viazané na štátne občianstvo, ale na trvalý pobyt, resp. na výkon zamestnania alebo živnosti v SR. Ak poistenec odchádza pracovať do iného členského štátu Európsk…
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (24.03.2016)
Otázka: Dobrý deň, uhradí mi poisťovňa v rámci preventívnej prehliadky aj EKG, rontgen pľúc a sono brucha, keď mám 32 rokov?
Odpoveď: Zákon presne stanovuje výkony , ktoré sú hradené zdravotnou poisťovňou. Spomínané výkony nie sú súčasťou preventívnej prehliadky vo veku 32 rokov. Avšak, pokiaľ ošetrujúci lekár rozhodne, že toto vyšetrenie je potrebné na určenie správnej diagnózy, VšZP ho uhradí na základe zdravotných indikácií …
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (18.03.2016)
Otázka: Ako často má tehotná žena nárok na sonografické vyšetrenie hradené poisťovňou?
Odpoveď: Tehotné poistenky majú v rámci preventívnej prehliadky nárok na sonografické vyšetrenie spravidla tri razy počas tehotenstva. V prípade ak má poistenka komplikácie a jej zdravotný stav si vyžaduje viaceré sonografické vyšetrenia, VšZP ich uhradí.  
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (18.03.2016)
Otázka: Je to pravda, že po 18. roku už poisťovňa strojček neprepláca?
Odpoveď: U poistencov nad 18 rokov, sa táto liečba schvaľuje len zo zdravotných dôvodov ako vrodené chyby v ústnej dutine (rázštepy) či pooperačné stavy u onkologických ochorení.
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (18.03.2016)
Otázka: Dobrý deň, skončil som školu a následne si vybavujem živnosť v Čechách. Mám 8 dní na to, aby som zmenu nahlásil poisťovni, ale nestíham si v Čechách vybaviť zdravotné a sociálne poistenie. Aký je poplatok či pokuta, keď zmenu nahlásim Sociálnej…
Odpoveď: Vo VšZP je v praxi postup taký, že pokiaľ ide o zahraničné doklady, tak VšZP akceptuje dátum vydania dokladu ako deň vzniku skutočnosti, čiže zohľadňuje situáciu, že nie každá krajina rovnako promptne vydáva doklady a aj skutočnosť, že poistenec môže byť mimo SR.
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (09.03.2016)
Otázka: Dobrý deň, chcem sa opýtať, v roku 2014 som mal konzultáciu u zubára ohľadne snímateľnej zubnej náhrady, boli mi vykonané otlačky aj dve skúšky, ale zuby mi nesedeli a tlačili, po mesiaci som bol reklamovať, boli mi vykonané opätovne asi dva krát …
Odpoveď: Záručná doba v zmysle Občianskeho zákonníka je 24 mesiacov a poistenec má preto možnosť ju využiť aj pri zubnej náhrade. V tomto prípade sa reklamácia uplatňuje u zubného lekára a nie u laboranta, alebo prípadného subdodávateľa, ktorý ju mohol pre príslušného poskytovateľa (stomatológa)  vyhotovo…
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (09.03.2016)
Otázka: Lekár mi predpísal liek Salofalk. V lekárni som ho nezohnala, že vraj nie je dostupný, lebo sa vyváža do zahraničia. Dostupná nie je ani jeho alternatíva Pentasa. Ako je to možné? Poraďte mi, ako sa môžem k liekom dostať?
Odpoveď: Za dostupnosť lieku je v zmysle zákona zodpovedný výrobca lieku.  
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (09.03.2016)
Otázka: Ktoré ošetrenia u zubára mám bez doplatku, keď mám 61 rokov? Ďakujem.
Odpoveď: Zoznam výkonov, ktoré sú plne, alebo čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia určuje Opatrenie MZ SR, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych výkonov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia. Plne hradená je napr. preventívna prehliadka, …
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (09.03.2016)
Otázka:  Ak nedám svoje dieťa zaočkovať povinným očkovaním, hrozí mi nejaký postih? Môže mu byť odopretá zdravotná starostlivosť, ak v budúcnosti ochorie na niektorú z chorôb, proti ktorým sa povinne očkuje?
Odpoveď: V súlade so zákonom 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11 ods. 1) „každý má právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti“. Rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti bude závi…
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (29.02.2016)
Otázka: Akú výhodu má pre mňa zaregistrovať sa do vašej e-pobočky? Na čo vlastne slúži? 
Odpoveď:  Vďaka ePobočke si môžu poistenci prezerať napríklad výpisy zo svojho osobného účtu poistenca, prehľady o navštívených lekároch, alebo aj prehľady o doplatkoch za lieky. Navyše si môžu jednoducho požiadať aj o vydanie Európskeho preukazu zdravotného poistenia, zistiť, kto za nich platí poistné, a…
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (29.02.2016)
Otázka: Aké sú najčastejšie dôvody odmietnutia preplatenia zákroku v zahraničí?
Odpoveď: Najčastejšie dôvody odmietnutia preplatenia zákroku v zahraničí sú, že poistenec nespĺňal niektorú zo zákonom stanovených podmienok na úhradu cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Podmienky na úhradu nájdete tu.
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (26.02.2016)
Otázka: Ak v mojom meste nie je lekár-špecialista, ktorý má podpísanú zmluvu s mojou poisťovňou, môžem sa nechať ošetriť u lekára, ktorý tu je, ale nemá s poisťovňou zmluvu s tým, že náklady na ošetrenie mi moja poisťovňa spätne preplatí? Alebo musím cest…
Odpoveď: V zmysle platnej legislatívy VšZP uhrádza u nezmluvného poskytovateľa neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Pokiaľ ide o plánovanú zdravotnú starostlivosť, VšZP môže poskytnúť poistencovi na základe jeho žiadosti príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom. N…
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (26.02.2016)
Otázka: Ak sa dám ošetriť u zubára v zahraničí, preplatí mi zdravotná poisťovňa časť nákladov? Aké podmienky na to musím splniť?
Odpoveď: Pacienti môžu od 1. októbra 2013 vycestovať za zdravotnou starostlivosťou, ktorá je hradená na Slovensku z verejného zdravotného poistenia, do niektorej z členských krajín EÚ. Podmienkou je, že zdravotná starostlivosť je v SR dostupná a je hradená z verejného zdravotného poistenia, pričom musia …
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (26.02.2016)
Otázka: Prosím vás o uvedenie informácie, kde nájdem zoznam úkonov u zubára, ktoré vaša poisťovňa hradí. Konkrétne chcem si dať urobiť mostík - korunky, mám 60 rokov. Za odpoveď veľmi pekne ďakujem 
Odpoveď: Zdravotná poisťovňa hradí štandardnú zubnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu danom dvoma zákonnými predpismi: Zubné výkony v stomatológii a čeľustnej ortopédii: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa …
Odpovedal: Judita Smatanová (31.07.2015)
Otázka: Počas dovolenky v Čechách som mal úraz a potreboval som ošetrenie lekára. Môj európsky preukaz poistenca však lekár neakceptoval - musel som si teda ošetrenie zaplatiť. Dala sa takáto situácia riešiť aj inak? Ak svojej zdravotnej poisťovni pošlem …
Odpoveď: Na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) majú občania EÚ nárok na lekársky nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť na území členských štátov EÚ, v Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a vo Švajčiarsku za rovnakých podmienok, teda v rovnakom rozsahu a podľa rovnakých kritérií, ako dom…
Odpovedal: Judita Smatanová (31.07.2015)
Otázka: Môj 8-ročný syn má plánovanú operáciu a rada by som po operácii zostala v nemocnici s ním. Preplácate rodičovi náklady na pobyt v nemocnici s dieťaťom?
Odpoveď: Áno, pobyt sprievodcu hradí Union ZP v rámci platby za ukončenú hospitalizáciu. Je možné, že v prípade nadštandardných služieb bude poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (nemocnica) požadovať od pacienta doplatok. O tomto doplatku však musí byť pacient vopred riadne poučený.
Odpovedal: Judita Smatanová (24.07.2015)
Otázka: Svoj aktívny pracovný život som prežil v zahraničí, na dôchodok by som sa však rád vrátil na Slovensko. Mám nárok na štátom platené zdravotné poistenie na Slovensku?
Odpoveď: V prípade, ak má poistenec trvalý pobyt na území SR a poberá dôchodok zo zahraničia, alebo dôchodok z iného členského štátu a nie je zdravotne poistený v tomto členskom štáte, štát je platiteľom poistného do zdravotného poistenia.
Odpovedal: Judita Smatanová (24.07.2015)
Otázka: Viem si ako váš poistenec pozrieť výpočet ročného zúčtovania na internete?
Odpoveď: Poistenec Union ZP si môže, v prípade ak má zriadené prístupové práva, prostredníctvom online pobočky Union ZP prezrieť svoj výsledok ročného zúčtovania a to buď príslušný výkaz nedoplatkov (ak je výsledkom nedoplatok) alebo oznámenie o výsledku (ak je výsledkom preplatok). Súčasťou týchto dokume…
Odpovedal: Judita Smatanová (24.07.2015)
Otázka: Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako je to s platením zdravotného poistenia, ak pracujem v zahraničí. Je možné odhlásiť sa ako poistenec na dobu neurčitú? Poprípade je možné, ak prídem v lete na mesiac na Slovensko, zaplatiť si poistné na ten m…
Odpoveď: V prípade, ak je poistenec verejne zdravotne poistený v cudzine z titulu zárobkovej činnosti, poprípade sa dlhodobo zdržiava v cudzine a súčasne je tam verejne zdravotne poistený, je povinný tieto skutočnosti oznámiť jeho príslušnej zdravotnej poisťovni, ktorá ho odhlási zo systému verejného zdra…
Odpovedal: Judita Smatanová (13.07.2015)
« 1 2 3 4 5 6 »

Vyberáme z banky.sk