Zdravotné poistenie

nemocnica3
Preplatí vám poisťovňa dentálnu hygienu, rovnátka na zuby, či každé očkovanie? Na čo máte nárok, ak ochoriete v zahraničí? Za ktoré vyšetrenie si budete musieť zaplatiť sami? A ako je to s nezmluvnými lekármi? Ak hľadáte odpoveď na inú otázku ohľadom zdravotného poistenia, napíšte nám na adresu redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Som na rodičovskej dovolenke a kvôli manželovej práci sme sa na niekoľko mesiacov presťahovali do zahraničia. Mám nárok na to, aby štát za mňa počas tohto obdobia platil zdravotné poistenie?
Odpoveď: V prípade ak je nositeľ (manžel/manželka) zdravotne poistený v cudzine z titulu ekonomickej činnosti a má v Slovenskej republike nezaopatrených rodinných príslušníkov v zmysle zákona o zdravotnom poistení, títo nezaopatrení rodinní príslušníci sú zdravotne poistení v cudzine spolu s nositeľom. Zd…
Odpovedal: Judita Smatanová (07.07.2015)
Otázka: Musím ako dôchodca platiť zdravotné poistenie z príjmu, ktorý mám z prenájmu bytu? Plánujem v budúcnosti byt prepísať na dcéru - bude musieť platiť poistné ona ako zamestnaná osoba?
Odpoveď: Príjem z prenájmu nehnuteľnosti sa v zmysle zákona o zdravotnom poistení nepovažuje za zárobkovú činnosť, teda činnosť, z ktorej príjem podlieha odvodu zdravotného poistenia.
Odpovedal: Judita Smatanová (07.07.2015)
Otázka: Do kedy je nutné zaplatiť nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania poistného?
Odpoveď: Union zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného za rok 2014 v zmysle platnej legislatívy do 30.09.2015. V prípade, ak je výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP) nedoplatok, zdravotná poisťovňa zasiela výkaz nedoplatkov. V prípade, ak je výsledkom RZZP preplatok, zdra…
Odpovedal: Judita Smatanová (07.07.2015)
Otázka: Zmenil som poisťovňu, ale môj všeobecný lekár nemá s novou poisťovňou uzatvorenú zmluvu. Musím zmeniť aj lekára alebo ma ošetrí?
Odpoveď: V zmysle súčasnej platnej legislatívy je zdravotná poisťovňa povinná uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s každým poskytovateľom, ktorý má uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti najmenej s jedným jej poistencom. Na druhej strane posky…
Odpovedal: Judita Smatanová (18.01.2010)
Otázka: Aké doklady musím doniesť novej poisťovni, ak som SZČO?
Odpoveď: SZČO predkladá v prípade zmeny zdravotnej poisťovne fotokópiu dokladu, na základe ktorého vykonáva podnikateľskú činnosť (živnosť), napr. živnostenský list a pod. V prípade, že SZČO zmenila zdravotnú poisťovňu k 1. januáru príslušného kalendárneho roka je ďalej povinná: a) písomne vykázať …
Odpovedal: Judita Smatanová (12.01.2010)
« 1 2 3 4 5 6

Vyberáme z banky.sk