Zdravotné poistenie

nemocnica3
Preplatí vám poisťovňa dentálnu hygienu, rovnátka na zuby, či každé očkovanie? Na čo máte nárok, ak ochoriete v zahraničí? Za ktoré vyšetrenie si budete musieť zaplatiť sami? A ako je to s nezmluvnými lekármi? Ak hľadáte odpoveď na inú otázku ohľadom zdravotného poistenia, napíšte nám na adresu redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Mám dlhoročné problémy s kŕčovými žilami, absolvoval som niekoľko chirurgických zákrokov. Rozmýšľam nad alternatívnymi formami liečby - laser alebo iné. Preplácate aj takéto úkony?
Odpoveď: Chirurgickú liečbu varixov žíl na dolných končatinách hradíme na základe zdravotnej indikácie. Hradíme klasickú chirurgickú metódu a rádiofrekvenčnú metódu.
Odpovedal: Matej Štepianský (22.08.2016)
Otázka: Prosím, budete posielať ročné zúčtovanie poštou alebo mailom? Ako a kde sa dá pozrieť na internete? Ďakujem.
Odpoveď: Ročné zúčtovanie poistného vykonávame a zasielame postupne od začiatku augusta. Lehota na vykonanie všetkých ročných zúčtovaní je do konca septembra, resp. do konca októbra za tie osoby, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Výsledok ročného zúčtovania nájdu naši poistenci…
Odpovedal: Matej Štepianský (19.08.2016)
Otázka: Chodím k súkromnému zubárovi, ktorý nemá zmluvu so žiadnou poisťovňou. Bolo by nejakým spôsobom možné, aby som aspoň časť nákladov na zubára mala vo vašej poisťovni preplatené?
Odpoveď: Aj v prípade, že váš zubár nemá zmluvu s Dôverou, je možné od nás získať príspevok na ošetrenie v jeho ambulancii. Podmienkou, že nás o to treba vopred požiadať Žiadosťou o príspevok za ošetreniu nezmluvného lekára, ktorú nájdete na našom webe. Po schválení žiadosti, absolvovaní ošetrenia, ktoré …
Odpovedal: Matej Štepianský (18.08.2016)
Otázka: Dobrý deň, môžem sa prosím vás spýtať, môjmu priateľovi prišlo niečo zo zdravotnej poisťovne a banka je tam písaná, že štátna pokladnica a ja by som sa chcela spýtať, že či tam môžem previezť peniaze z hociktorej banky, nakoľko nemám internet bank…
Odpoveď: Na náš účet v štátnej pokladnici môžete platiť záväzky výlučne bezhotovostným prevodom z ktorejkoľvek banky. Nezáleží, kde máte založený účet. Platiť v hotovosti, resp. vkladom na účet v Štátnej pokladnici nie je možné. Platby však môžete posielať aj prostredníctvom poštovej poukážky cez Slovensk…
Odpovedal: Matej Štepianský (15.08.2016)
Otázka: Dobrý deň, preplácate aj náklady na homeopatickú liečbu? Ak môj homeopat nemá s vami zmluvu, môžem vám poslať od neho pokladničný doklad?
Odpoveď: Homeopatická liečba nie je zo zákona hradená z verejného zdravotného poistenia, týka sa to aj homeopatických liekov. Pacient si ju v prípade záujmu hradí v plnej výške.
Odpovedal: Matej Štepianský (12.08.2016)
Otázka: Dobrý deň, môj syn navštevuje základnú školu v Rakúsku, kam každý deň dochádza. Má na základe európskeho preukazu poistenca nárok na úhradu nákladov ošetrenia v prípade akútnej potreby - napríklad keby v škole došiel k vážnemu úrazu? Ak áno, čo vš…
Odpoveď: Počas pobytu v Rakúsku má poistenec nárok na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorú si vyžaduje jeho aktuálny zdravotný stav. Potrebná zdravotná starostlivosť je mu poskytovaná na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia a podľa legislatívnych podmienok platných pre rakúskych poi…
Odpovedal: Matej Štepianský (12.08.2016)
Otázka: Je očkovanie proti ovčím kiahňam hradené vašou poisťovňou? Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď: Očkovanie proti ovčím kiahňam nie je hradené zdravotnou poisťovňou. V Dôvere máte možnosť požiadať o vrátenie doplatku za vakcínu Priorix tetra (kombinovaná vakcína proti osýpkam, príušniciam, ovčím kiahňam a ružienke) v rámci nášho benefitu 200+200. Túto vakcínu môže predpísať dieťaťu pediater …
Odpovedal: Matej Štepianský (12.08.2016)
Otázka: Dobrý večer. Bol som 2,5 mesiaca nezamestnaný a potom som sa znovu zamestnal a chcem sa opýtať, čo mám zaniesť do zdravotnej poisťovne - či papier o vyradení z evidencie alebo papier, na ktorom je napísaný dátum, odkedy som bol nezamestnaný?
Odpoveď: Predmetné informácie oznamuje do zdravotnej poisťovne elektronicky Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR. Z toho dôvodu nie je potrebné zasielať zo strany poistenca do poisťovne žiadne doklady a nie je ani potrebné za týmto účelom navštíviť pobočku VšZP.
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (24.03.2016)
Otázka: Som z Ukrajiny a prišla som na Slovensko za prácou. Kým si nejakú nájdem, musím si u lekára platiť sama? A ak si nájdem prácu, prihlási ma do zdravotnej poisťovne zamestnávateľ? Mám na to nárok ako cudzinec?
Odpoveď: Ak osoba nespĺňa legislatívne podmienky, nemá právo na povinné verejné zdravotné poistenie na území SR. Právo na povinné verejné zdravotné poistenie na území SR vzniká až odo dňa zamestnania na území SR. Povinnosť poistiť sa na území SR je do 8 dní odo dňa zamestnania.
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (24.03.2016)
Otázka: Zistil som, že za mňa zamestnávateľ vyše pol roka neuhrádzal zdravotné poistenie, čo mám robiť?
Odpoveď: Za zamestnancov, za ktorých nezaplatil poistné zamestnávateľ bude poisťovňa vymáhať výšku nezaplateného poistného od zamestnávateľa.
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (24.03.2016)
Otázka: Zdravím, mám otázku ohľadom uhrádzania úkonov pri zubárke. Ide o to, že moja predošlá zubárka mojim zubom skôr uškodila a tak som prešiel k novej, avšak cena je takmer dvojnásobná. Súkromná zubárka je zmluvná so VsZP. Preto mám otázku, či a koľko …
Odpoveď: Zoznam výkonov, ktoré sú plne, alebo čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia určuje Opatrenie MZ SR, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych výkonov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia. Plne hradená je napr. preventívna prehliadka…
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (24.03.2016)
Otázka: Mam trvalé bydlisko na Slovensku. Skoro tri roky som sa zdržiavala v Austrálii, kde som poberala iba sociálne dávky pre osamelého rodiča. Aké vysoké mesačné dávky by som mala spätne doplatiť pre dobrovoľné poistenie vo VsZP, kde ma viedli ako dobr…
Odpoveď: Ak poistenec vycestuje do zahraničia mimo členských štátov EÚ, a to najmenej na 6 mesiacov, musí túto skutočnosť oznámiť svojej zdravotnej poisťovni, preukázať, že na území daného štátu bude zdravotne poistený (stačí aj doklad o komerčnom poistení) a odovzdať preukaz poistenca. V tom prípade mu …
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (24.03.2016)
Otázka: Prečo keď idem na dovolenku v rámci Európy (napríklad na lyžovačku), je potrebné cestovné poistenie? Nestačí mi európsky zdravotný preukaz?
Odpoveď: VšZP uhrádza liečbu v zahraničí v súlade s platnou legislatívou. Potrebnú zdravotnú starostlivosť uhrádza na základe EPZP. Na základe EPZP má poistenec nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku. Potrebná zdravotn…
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (24.03.2016)
Otázka: Ako je to so zdravotným poistením, ak plánujem dočasne bývať a pracovať v zahraničí (EU) - musím si platiť aj zdravotné poistenie na Slovensku? Na základe čoho mi bude poskytnutá zdravotná starostlivosť na Slovensku?  
Odpoveď: Občan EÚ môže byť verejne zdravotne poistený len v jednom členskom štáte. Povinné verejné zdravotné poistenie v SR nie je nijako viazané na štátne občianstvo, ale na trvalý pobyt, resp. na výkon zamestnania alebo živnosti v SR. Ak poistenec odchádza pracovať do iného členského štátu Európsk…
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (24.03.2016)
Otázka: Dobrý deň, uhradí mi poisťovňa v rámci preventívnej prehliadky aj EKG, rontgen pľúc a sono brucha, keď mám 32 rokov?
Odpoveď: Zákon presne stanovuje výkony , ktoré sú hradené zdravotnou poisťovňou. Spomínané výkony nie sú súčasťou preventívnej prehliadky vo veku 32 rokov. Avšak, pokiaľ ošetrujúci lekár rozhodne, že toto vyšetrenie je potrebné na určenie správnej diagnózy, VšZP ho uhradí na základe zdravotných indikácií …
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (18.03.2016)
Otázka: Ako často má tehotná žena nárok na sonografické vyšetrenie hradené poisťovňou?
Odpoveď: Tehotné poistenky majú v rámci preventívnej prehliadky nárok na sonografické vyšetrenie spravidla tri razy počas tehotenstva. V prípade ak má poistenka komplikácie a jej zdravotný stav si vyžaduje viaceré sonografické vyšetrenia, VšZP ich uhradí.  
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (18.03.2016)
Otázka: Je to pravda, že po 18. roku už poisťovňa strojček neprepláca?
Odpoveď: U poistencov nad 18 rokov, sa táto liečba schvaľuje len zo zdravotných dôvodov ako vrodené chyby v ústnej dutine (rázštepy) či pooperačné stavy u onkologických ochorení.
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (18.03.2016)
Otázka: Dobrý deň, skončil som školu a následne si vybavujem živnosť v Čechách. Mám 8 dní na to, aby som zmenu nahlásil poisťovni, ale nestíham si v Čechách vybaviť zdravotné a sociálne poistenie. Aký je poplatok či pokuta, keď zmenu nahlásim Sociálnej…
Odpoveď: Vo VšZP je v praxi postup taký, že pokiaľ ide o zahraničné doklady, tak VšZP akceptuje dátum vydania dokladu ako deň vzniku skutočnosti, čiže zohľadňuje situáciu, že nie každá krajina rovnako promptne vydáva doklady a aj skutočnosť, že poistenec môže byť mimo SR.
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (09.03.2016)
Otázka: Dobrý deň, chcem sa opýtať, v roku 2014 som mal konzultáciu u zubára ohľadne snímateľnej zubnej náhrady, boli mi vykonané otlačky aj dve skúšky, ale zuby mi nesedeli a tlačili, po mesiaci som bol reklamovať, boli mi vykonané opätovne asi dva krát …
Odpoveď: Záručná doba v zmysle Občianskeho zákonníka je 24 mesiacov a poistenec má preto možnosť ju využiť aj pri zubnej náhrade. V tomto prípade sa reklamácia uplatňuje u zubného lekára a nie u laboranta, alebo prípadného subdodávateľa, ktorý ju mohol pre príslušného poskytovateľa (stomatológa)  vyhotovo…
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (09.03.2016)
Otázka: Lekár mi predpísal liek Salofalk. V lekárni som ho nezohnala, že vraj nie je dostupný, lebo sa vyváža do zahraničia. Dostupná nie je ani jeho alternatíva Pentasa. Ako je to možné? Poraďte mi, ako sa môžem k liekom dostať?
Odpoveď: Za dostupnosť lieku je v zmysle zákona zodpovedný výrobca lieku.  
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (09.03.2016)
« 1 2 3 4 5 »

Vyberáme z banky.sk