Zdravotné poistenie

nemocnica3
Preplatí vám poisťovňa dentálnu hygienu, rovnátka na zuby, či každé očkovanie? Na čo máte nárok, ak ochoriete v zahraničí? Za ktoré vyšetrenie si budete musieť zaplatiť sami? A ako je to s nezmluvnými lekármi? Ak hľadáte odpoveď na inú otázku ohľadom zdravotného poistenia, napíšte nám na adresu redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Dobrý deň, je poplatok za recept (0,17 eur) príjmom lekárne alebo zdravotnej poisťovne? Ktoré poplatky sú príjmom zdravotnej poisťovne?
Odpoveď: Poplatok za recept je príjmom lekárne.
Odpovedal: Beáta Dupaľová Ksenzsighová (02.03.2017)
Otázka: Chodím už nejakú dobu k homeopatovi a ten mi pomohol dostať sa z takých zdravotných problémov, ktoré u mňa rôzni lekári neúspešne a dlhodobo liečili. Prečo moja zdravotná poisťovňa nemala problém platiť týchto lekárov, hoci ma nevyliečili, ale nák…
Odpoveď: To, čo sa z verejného zdravotného poistenia prepláca, je jednoznačne určené zákonom, ktorý musia dodržiavať všetky poisťovne. Homeopatia, ale aj iné alternatívne metódy či liečivá, nemajú klinické štúdie a nepovažujú sa za medicínu založenú na dôkazoch. To je dôvod, pre ktorý homeopatiká nemôžeme…
Odpovedal: Beáta Dupaľová Ksenzsighová (02.03.2017)
Otázka: Dobrý deň, moja manželka je držiteľka preukazu ZŤP-S. V minulom roku obdržala chodítko, no vzhľadom na jej zdravotný stav by potrebovala invalidný mechanický vozík skladací. Je možná výmena? Potrebovala by vozík č. P 2019-03067 š. 48 cm cena 199…
Odpoveď: Je potrebné, aby pacientka navštívila s týmto problémom svojho lekára. Po posúdení zdravotného stavu pacientky môže predpísať invalidný vozík.
Odpovedal: Matej Štepiansky (07.09.2016)
Otázka: Moja otázka je, že som poistený vo VSZP a chcem sa prepoistit do Dôvery. Mám už vyplnenú a podpísanú prihlášku a som v riadnom pracovnom pomere, no som aj invalidný dôchodca na 45 percent. Musím to poisťovni oznámiť? Nenašiel som to v prihláške.…
Odpoveď: Súčasťou prihlášky je aj pole na vyplnenie platiteľa poistného. V prípade, že ste invalidný dôchodca a zároveň zamestnaný, je potrebné zaškrtnúť v prihláške, že platiteľom poistného je zamestnávateľ a štát.
Odpovedal: Matej Štepiansky (07.09.2016)
Otázka: Dobrý deň, prosím, ako je to s objednávaním pacientov na presný čas? Môžu lekári takúto službu ponúkať? Za akú cenu? Ďakujem.
Odpoveď: Poplatky za prednostné vyšetrenie boli zrušené novelou zákona, ktorá definovala objednanie pacienta na termín ako súčasť úhrady z verejného zdravotného poistenia. V praxi však táto zmena nefunguje a priniesla iba chaos. Preto je potrebné zavedenie nových jasných pravidiel.
Odpovedal: Matej Štepiansky (07.09.2016)
Otázka: Prosím vás, ako často mám ako tehotná nárok na ultrazvukové vyšetrenie? A ešte by som sa chcela opýtať, keby som chcela rodiť v Čechách, akú časť nákladov na pôrod mi poisťovňa preplatí?
Odpoveď: Ultrazvukové sledovanie tehotenstva vrátane biometrie a posúdenia vývoja orgánov je podľa legislatívy tri razy počas tehotenstva. V prípade potreby je ultrazvukové vyšetrenie hradené z verejného zdravotného poistenia aj viacnásobne. Legislatíva nám umožňuje preplácať cezhraničné zákroky vo výš…
Odpovedal: Matej Štepiansky (07.09.2016)
Otázka: Dobrý deň, ak mám popri príjme zo zamestnania aj ďalšie príjmy (dividedy z akcií a príjem z prenájmu nehnuteľnosti), musím z nich platiť zdravotné odvody? Ďakujem.
Odpoveď: Hoci sa z dividend neplatí daň z príjmu a ani sa ich výška nepriznáva v daňovom priznaní, poistné na verejné zdravotné poistenie sa z nich vypočítava aj odvádza. Poistné sa platí preddavkovo. Percentuálna sadzba pre výpočet poistného je 14 %, a to aj v prípade osoby so zdravotným postihnutím. Pl…
Odpovedal: Matej Štepiansky (26.08.2016)
Otázka: Moja mama má následkom úrazu dlhodobé zdravotné problémy. Ako často má nárok na liečebný pobyt v kúpeľoch?
Odpoveď: Či sú kúpele pre pacienta a jeho liečbu vhodné, rozhoduje ošetrujúci jeho lekár. Vychádza z platnej legislatívy (tzv. indikačného zoznamu), kde je presne stanovené, s akými diagnózami sa do kúpeľov chodí a za akých podmienok. Kúpeľná liečba sa podľa legislatívy hradí najviac raz ročne, v niektorý…
Odpovedal: Matej Štepiansky (24.08.2016)
Otázka: Mám dlhoročné problémy s kŕčovými žilami, absolvoval som niekoľko chirurgických zákrokov. Rozmýšľam nad alternatívnymi formami liečby - laser alebo iné. Preplácate aj takéto úkony?
Odpoveď: Chirurgickú liečbu varixov žíl na dolných končatinách hradíme na základe zdravotnej indikácie. Hradíme klasickú chirurgickú metódu a rádiofrekvenčnú metódu.
Odpovedal: Matej Štepiansky (22.08.2016)
Otázka: Prosím, budete posielať ročné zúčtovanie poštou alebo mailom? Ako a kde sa dá pozrieť na internete? Ďakujem.
Odpoveď: Ročné zúčtovanie poistného vykonávame a zasielame postupne od začiatku augusta. Lehota na vykonanie všetkých ročných zúčtovaní je do konca septembra, resp. do konca októbra za tie osoby, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Výsledok ročného zúčtovania nájdu naši poistenci…
Odpovedal: Matej Štepiansky (19.08.2016)
Otázka: Chodím k súkromnému zubárovi, ktorý nemá zmluvu so žiadnou poisťovňou. Bolo by nejakým spôsobom možné, aby som aspoň časť nákladov na zubára mala vo vašej poisťovni preplatené?
Odpoveď: Aj v prípade, že váš zubár nemá zmluvu s Dôverou, je možné od nás získať príspevok na ošetrenie v jeho ambulancii. Podmienkou, že nás o to treba vopred požiadať Žiadosťou o príspevok za ošetreniu nezmluvného lekára, ktorú nájdete na našom webe. Po schválení žiadosti, absolvovaní ošetrenia, ktoré …
Odpovedal: Matej Štepiansky (18.08.2016)
Otázka: Dobrý deň, môžem sa prosím vás spýtať, môjmu priateľovi prišlo niečo zo zdravotnej poisťovne a banka je tam písaná, že štátna pokladnica a ja by som sa chcela spýtať, že či tam môžem previezť peniaze z hociktorej banky, nakoľko nemám internet bank…
Odpoveď: Na náš účet v štátnej pokladnici môžete platiť záväzky výlučne bezhotovostným prevodom z ktorejkoľvek banky. Nezáleží, kde máte založený účet. Platiť v hotovosti, resp. vkladom na účet v Štátnej pokladnici nie je možné. Platby však môžete posielať aj prostredníctvom poštovej poukážky cez Slovensk…
Odpovedal: Matej Štepiansky (15.08.2016)
Otázka: Dobrý deň, preplácate aj náklady na homeopatickú liečbu? Ak môj homeopat nemá s vami zmluvu, môžem vám poslať od neho pokladničný doklad?
Odpoveď: Homeopatická liečba nie je zo zákona hradená z verejného zdravotného poistenia, týka sa to aj homeopatických liekov. Pacient si ju v prípade záujmu hradí v plnej výške.
Odpovedal: Matej Štepiansky (12.08.2016)
Otázka: Dobrý deň, môj syn navštevuje základnú školu v Rakúsku, kam každý deň dochádza. Má na základe európskeho preukazu poistenca nárok na úhradu nákladov ošetrenia v prípade akútnej potreby - napríklad keby v škole došiel k vážnemu úrazu? Ak áno, čo vš…
Odpoveď: Počas pobytu v Rakúsku má poistenec nárok na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorú si vyžaduje jeho aktuálny zdravotný stav. Potrebná zdravotná starostlivosť je mu poskytovaná na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia a podľa legislatívnych podmienok platných pre rakúskych poi…
Odpovedal: Matej Štepiansky (12.08.2016)
Otázka: Je očkovanie proti ovčím kiahňam hradené vašou poisťovňou? Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď: Očkovanie proti ovčím kiahňam nie je hradené zdravotnou poisťovňou. V Dôvere máte možnosť požiadať o vrátenie doplatku za vakcínu Priorix tetra (kombinovaná vakcína proti osýpkam, príušniciam, ovčím kiahňam a ružienke) v rámci nášho benefitu 200+200. Túto vakcínu môže predpísať dieťaťu pediater …
Odpovedal: Matej Štepiansky (12.08.2016)
Otázka: Dobrý večer. Bol som 2,5 mesiaca nezamestnaný a potom som sa znovu zamestnal a chcem sa opýtať, čo mám zaniesť do zdravotnej poisťovne - či papier o vyradení z evidencie alebo papier, na ktorom je napísaný dátum, odkedy som bol nezamestnaný?
Odpoveď: Predmetné informácie oznamuje do zdravotnej poisťovne elektronicky Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR. Z toho dôvodu nie je potrebné zasielať zo strany poistenca do poisťovne žiadne doklady a nie je ani potrebné za týmto účelom navštíviť pobočku VšZP.
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (24.03.2016)
Otázka: Som z Ukrajiny a prišla som na Slovensko za prácou. Kým si nejakú nájdem, musím si u lekára platiť sama? A ak si nájdem prácu, prihlási ma do zdravotnej poisťovne zamestnávateľ? Mám na to nárok ako cudzinec?
Odpoveď: Ak osoba nespĺňa legislatívne podmienky, nemá právo na povinné verejné zdravotné poistenie na území SR. Právo na povinné verejné zdravotné poistenie na území SR vzniká až odo dňa zamestnania na území SR. Povinnosť poistiť sa na území SR je do 8 dní odo dňa zamestnania.
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (24.03.2016)
Otázka: Zistil som, že za mňa zamestnávateľ vyše pol roka neuhrádzal zdravotné poistenie, čo mám robiť?
Odpoveď: Za zamestnancov, za ktorých nezaplatil poistné zamestnávateľ bude poisťovňa vymáhať výšku nezaplateného poistného od zamestnávateľa.
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (24.03.2016)
Otázka: Zdravím, mám otázku ohľadom uhrádzania úkonov pri zubárke. Ide o to, že moja predošlá zubárka mojim zubom skôr uškodila a tak som prešiel k novej, avšak cena je takmer dvojnásobná. Súkromná zubárka je zmluvná so VsZP. Preto mám otázku, či a koľko …
Odpoveď: Zoznam výkonov, ktoré sú plne, alebo čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia určuje Opatrenie MZ SR, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych výkonov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia. Plne hradená je napr. preventívna prehliadka…
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (24.03.2016)
Otázka: Mam trvalé bydlisko na Slovensku. Skoro tri roky som sa zdržiavala v Austrálii, kde som poberala iba sociálne dávky pre osamelého rodiča. Aké vysoké mesačné dávky by som mala spätne doplatiť pre dobrovoľné poistenie vo VsZP, kde ma viedli ako dobr…
Odpoveď: Ak poistenec vycestuje do zahraničia mimo členských štátov EÚ, a to najmenej na 6 mesiacov, musí túto skutočnosť oznámiť svojej zdravotnej poisťovni, preukázať, že na území daného štátu bude zdravotne poistený (stačí aj doklad o komerčnom poistení) a odovzdať preukaz poistenca. V tom prípade mu …
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (24.03.2016)
« 1 2 3 4 5 6 »

Vyberáme z banky.sk