Téma: Zdravotné poistenie
Otázka:

Zmenil som poisťovňu, ale môj všeobecný lekár nemá s novou poisťovňou uzatvorenú zmluvu. Musím zmeniť aj lekára alebo ma ošetrí?

Odpoveď:
V zmysle súčasnej platnej legislatívy je zdravotná poisťovňa povinná uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s každým poskytovateľom, ktorý má uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti najmenej s jedným jej poistencom. Na druhej strane poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (lekár) je povinný uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s príslušnou zdravotnou poisťovňou, ak ide o poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý má uzatvorenú dohodu s najmenej s jedným poistencom zdravotnej poisťovne a poskytuje zdravotnú starostlivosť plne uhrádzanú alebo čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia.

Poistenec môže osloviť svoju zdravotnú poisťovňu, aby uzatvorila zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všeobecným lekárom, s ktorým má poistenec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Poistenec môže tiež osloviť všeobecného lekára, s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, aby uzatvoril zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s jeho zdravotnou poisťovňou. Poistenec má nárok na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti i u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
Odpovedal: Judita Smatanová (18.01.2010)
Späť

Vyberáme z banky.sk