Téma: Zdravotné poistenie
Otázka:

Môj syn práve skončil strednú školu a na vysokú školu nastúpi od októbra 2015. Musí si počas obdobia medzi štúdiami platiť zdravotné poistenie sám?

Odpoveď:
Absolventi stredných škôl sa považujú za nezaopatrené deti do 31.8. príslušného kalendárneho roka, t.j. do tejto doby sa nemusia evidovať na úrade práce, poistné za nich platí štát.
Ak nepokračujú štúdiom na vysokej škole, ak sa nezaevidujú na úrade práce, nezamestnajú sa a ani nezačnú podnikať, musia sa najneskôr do 9. septembra príslušného kalendárneho roka vo svojej zdravotnej poisťovni prihlásiť ako samoplatitelia a platiť preddavky na poistné.

Odpovedal: Judita Smatanová (07.07.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk