Ako si vybrať vhodné životné poistenie

burst-nicole-de-khors-young-old-using-technology
Ako si správne nastaviť životné poistenie? Prečo mi pri zrušení poistenia poisťovňa nevráti všetky peniaze? Ovplyvňuje cenu poistenie vek a prekonané choroby? Aké sú výluky pri životnom poistení? Ak ste na svoju otázku nenašli odpoveď, napíšte nám na redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Žijem dočasne mimo SR a chcel by som uzavrieť poistku na Slovensku. Dá sa to uzavrieť online? Čo na to potrebujem?
Odpoveď:  „Je mi ľúto, ale nie som si vedomá, že by nejaká slovenská poisťovňa aktuálne ponúkala možnosť uzavrieť online životné poistenie. Prostredníctvom internetu je možné uzavrieť cestovné, havarijné poistenie alebo poistenie majetku. O kúpu životného poistenia cez internet je na našom trhu veľmi malý…
Odpovedal: JUDr. Dana Macková (31.10.2016)
Otázka: Dobrý deň, mám 51 rokov. Môžem ešte uzavrieť životnú poistku? Môžem každý mesiac platiť 50 eur. Na akú sumu sa môžem poistiť? Do akého veku bude poistenie trvať? A ak dožijem, akú časť zo zaplateného poistného mi potom poisťovňa vyplatí? Ďakujem.
Odpoveď:  „Poisťovne si určujú limity pre takzvaný vstupný a výstupný vek poistenia. Najvyšší vstupný vek (do ktorého ešte poisťovne uzatvoria životné poistenie) býva spravidla od 60 do 70 rokov. Vo vašom veku teda nebude problém uzavrieť ešte životné poistenie. Poistnú sumu si stanujete Vy sám, v závislo…
Odpovedal: JUDr. Dana Macková (27.10.2016)
Otázka: Dobrý deň, zohľadňujete v životných poistkách tiež životný štýl poisteného? Mám na mysli fajčenie, nadváhu a podobne - a na druhej strane zdravý životný štýl, šport a podobne? Ak nie, neviete, či niektorá poisťovňa na Slovensku zvýhodňuje vo výške…
Odpoveď:  „Poisťovňa Aegon patrí k tým, ktoré podporujú a motivujú ľudí k zdravému životnému štýlu.  Naši klienti môžu využiť možnosť zapojiť sa do bonusového programu Aegon beneFIT. Každý klient, ktorý si uzavrie jedno z troch doplnkových poistení a preukáže, že sa venuje športovej činnosti, môže získať …
Odpovedal: JUDr. Dana Macková (25.10.2016)
Otázka: Dá sa u Vás poistiť PN, aj pokiaľ sa nachádzam v 3. rizikovej skupine?
Odpoveď: Áno, v zásade je možné poistiť na PN aj osoby, ktoré sú z dôvodu výkonu rizikového povolania zaradené do 3. rizikovej skupiny. Je však potrebné vyplniť zdravotný dotazník a je na posúdení poisťovne, za akých podmienok umožní dojednať poistenie PN.
Odpovedal: JUDr. Dana Macková (24.10.2016)
Otázka: Dobrý deň. Mám poistku na 60.000 eur, uzavretú už pomerne dávno. Vraj si z času na čas treba poistnú sumu upraviť. Zarábam 600 eur v čistom. Čo by ste mi odporučili, na akú sumu by som mal mať poistenie uzavreté?
Odpoveď: Našim klientom odporúčame stanoviť poistnú sumu tak, aby dokázala zabezpečiť ich rodinu či finančné záväzky pre prípad straty príjmu. To znamená, že ak ste napríklad živiteľom rodiny a splácate hypotekárny úver k Vášmu bývaniu, stanovte si takú poistnú sumu pre prípad úmrtia, ktorou je možné celý…
Odpovedal: JUDr. Dana Macková (24.10.2016)
Otázka: Existujú nejaké riziká či nevýhody pre klienta, ktorý má všetky poistky uzavreté u jednej poisťovne?
Odpoveď: Mať všetky poistenia tzv. „pod jednou strechou“ je vo väčšine prípadov výhodou. Poisťovne ponúkajú pre verných klientov a klientov s viacerými produktmi častokrát rôzne bonusové akcie, či zľavy. Tým, že poisťovne podliehajú veľmi prísnej regulácii a dohľadu Národnej banky Slovenska, nevidím rizik…
Odpovedal: JUDr. Dana Macková (18.10.2016)
Otázka: Dobrý deň, prosím vás, poraďte mi. Keď chcem uzatvoriť životnú poistku, ako zistím, či to, čo mi ponúka poistný maklér, je pre mňa výhodné, keď sa v týchto produktoch neorientujem? Ďakujem.
Odpoveď: Životné poistenie naozaj patrí medzi finančné produkty, v ktorých sa orientuje náročnejšie a klientovi môže pripadať komplikované. Prvým dôležitým krokom je teda už samotný výber finančného agenta, ktorý má skúsenosti v oblasti životného poistenia, prípadne ktorého Vám odporučila osoba, ktorej d…
Odpovedal: JUDr. Dana Macková (17.10.2016)
Otázka: Poisťovňa, v ktorej máme všetky poistky (auto, byt, poistenie pre deti a aj moje životné poistenie), ma veľmi sklamala. Najradšej by som u nich všetko zrušila a poistila sa inde. Ako to mám urobiť? Je vôbec vhodné rušiť existujúcu ŽP a uzatvárať n…
Odpoveď: Pre životné poistenie vo všeobecnosti platí, že rušiť poistnú zmluvu predčasne pred uplynutím dojednanej poistnej doby sa nevypláca takmer v žiadnom prípade. Je totiž možné, že ak sa Vám medzičasom zhoršil zdravotný stav, po zrušení poistných krytí v existujúcej poisťovni už nové poistenie v inej…
Odpovedal: JUDr. Dana Macková (17.10.2016)
Otázka: Čo znamená poistenie závažných chorôb?
Odpoveď: Tento produkt klientom ponúka poistnú ochranu pre prípad diagnostikovania niektorej zo závažných chorôb. Poisťovne stanovujú zoznam diagnóz, ktoré medzi závažné choroby patria, prevažne sa jedná o onkologické ochorenia, srdcovo-cievne ochorenia atď. Ak je klientovi diagnostikované ochorenie, poi…
Odpovedal: JUDr. Dana Macková (14.10.2016)
Otázka: Aké životné poistky dnes poisťovne vlastne ponúkajú? Aké sú základné rozdiely medzi nimi?
Odpoveď: Na Slovenskom poistnom trhu dnes nájdeme pomerne širokú škálu rôznych druhov životného poistenia. Medzi tie najčastejšie dostupné poistenia patrí rizikové životné poistenie, kapitálové životné poistenia a investičné životné poistenie. Jednotlivé druhy poistenie sa líšia predovšetkým v tom, či z…
Odpovedal: JUDr. Dana Macková (13.10.2016)
Otázka: Dobrý deň. Moja dcéra má 15 rokov a práve končí základnú školu a ide na strednú školu. Rozmýšľam, že by som jej založila životnú poistku. Nie je to ešte skoro? Môžem potom napríklad použiť tie peniaze na jej vodičský preukaz v 18-tich rokoch?
Odpoveď: Poisťovne ponúkajú aj také produkty, pri ktorých je možné realizovať výbery peňazí bez nutnosti poistku zrušiť. Ide o tzv. investičné poistenie. Výška prostriedkov, ktorú môže mať klient na poistke k dispozícii závisí od viacerých faktorov - napríklad od výšky zaplateného poistného, dĺžky tr…
Odpovedal: Mgr. Milan Janásik (08.06.2016)
Otázka: Keby som si chcela uzatvoriť životné poistenie, je vopred zadaná minimálna či maximálna mesačná splátka? Alebo sa poistenie platí raz za rok? Ako to ovplyvní môj finančný mesačný rozpočet?
Odpoveď: Minimálna výška mesačného poistného produktu životného poistenia La Vita je v poisťovni Generali 15 eur, maximálna nie je stanovená. Poistné je možné platiť mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne, podľa toho, ako to klientovi najviac vyhovuje. Platenie za poistenie predstavuje výdavok v …
Odpovedal: Mgr. Milan Janásik (08.06.2016)
Otázka: Dobrý deň, chcem sa opýtať, aké poplatky ma čakajú pri uzavretí a počas trvania životného poistenia? Ďakujem.
Odpoveď: Poisťovne vo všeobecnosti zohľadňujú v poistení náklady súvisiace s vytvorením produktu, jeho inováciami a „údržbou“ počas životnosti produktu. Niektoré náklady vyplývajú zo snahy poisťovne priniesť pre svojich klientov to najlepšie. Niektoré náklady vznikajú zasa napríklad v súvislosti s meniaco…
Odpovedal: Mgr. Milan Janásik (08.06.2016)
Otázka: Mňa zujíma, čo si životným poistením vlastne kryjem?
Odpoveď: Ako už vyplýva z názvu poistenia, toto poistenie kryje život a zdravie klienta. To, čo konkrétne poistka pokrýva, záleží vždy od toho, aké riziká si klient poistí. Možností je naozaj veľa a všetko záleží od rozhodnutia klienta. Môže si poistiť riziko smrť, ktoré si volia ľudia, ktorí potrebujú v …
Odpovedal: Mgr. Milan Janásik (08.06.2016)
Otázka: Dobrý deň, moja mama má uzavretú životnú poistku a stratila zamestnanie. Je pre ňu momentálne finančne náročné platiť túto poistku. Dá sa v poisťovni dohodnúť odklad poistného na pár mesiacov?
Odpoveď: Áno, poisťovne poskytujú možnosť pozastavenia platenia poistného (odklad, prázdniny a pod.) Podmienky, za ktorých je to možné, si určuje každá poisťovňa osobitne.
Odpovedal: Mgr. Milan Janásik (20.05.2016)
Otázka: Chceme si s manželkou zobrať hypotéku a banky vraj ponúkajú lepší úrok, ak si úver poistím. Môže moja aktuálna životná poistka slúžiť aj ako náhrada za poistenie hypotéky? Ďakujem.
Odpoveď: Životnú poistku je vo všeobecnosti možné použiť aj na poistenie hypotéky, ide o tzv. vinkuláciu poistného plnenia v prospech banky. Klient môže na „vykrytie“ nepredvídateľných životných okolností, ktoré ho môžu postretnúť počas splácania hypotéky, použiť aj jeho aktuálnu životnú poistku. V tom…
Odpovedal: Mgr. Milan Janásik (20.05.2016)
Otázka: Mňa by zaujímalo, aký je trend v zahraničí v životných poistkách.
Odpoveď: Trendom je mať životnú poistku, ktorá je viac poistením ako „sporením“. Ľudia využívajú poisťovne stále viac na to, čo je ich prvotnou úlohou – zabezpečiť človeka v prípade nečakanej životnej situácie. Poisťujú si teda viac riziká, sporenie ide do úzadia. Ďalším trendom je, no nielen v zahrani…
Odpovedal: Mgr. Milan Janásik (20.05.2016)
Otázka: Dobrý deň, do akej hĺbky musím pred uzavretím životného poistenia poskytnúť údaje o mojom zdravotnom stave? Budem platiť vyššiu poistku, keď som fajčiar? Vopred ďakujem za odpoveď.
Odpoveď: Poisťovne pri vstupe do poistenia skúmajú niektoré atribúty zdravotného stavu klienta. Hĺbka ich skúmania závisí od výšky poistnej sumy. Pri nižších poistných krytiach ide zväčša o základné údaje, ako je napríklad vek klienta, pri vyšších krytiach môžu poisťovne od klienta požadovať napríklad abs…
Odpovedal: Mgr. Milan Janásik (20.05.2016)
Otázka: Aký je poplatok za predčasné ukončenie poistky?
Odpoveď: Poisťovne môžu pri predčasnom ukončení účtovať odkupný poplatok, ktorého výška závisí od doby, na ktorú bolo poistenie dojednané a tiež od počtu rokov od začiatku poistenia. Čím dlhšie poistná zmluva „prežije“, tým je odkupný poplatok nižší, po určitej dobe je už nulový. Poisťovne si tiež môžu pr…
Odpovedal: Mgr. Milan Janásik (16.05.2016)
Otázka: Aké mám možnosti, ak potrebujem peniaze z poistky a nechcem ju úplne zrušiť?
Odpoveď: Pri investičnom životnom poistení by si mohol klient časť peňazí vybrať formou mimoriadnych čiastočných výberov. Tu je nutné povedať, že neplatí, že čo som do poistky vložil, to si z nej môžem vybrať, lebo časť poistného slúži na poistné krytie a časť na investovanie (ak si zvolí variant s invest…
Odpovedal: Mgr. Milan Janásik (16.05.2016)
1 2 3 4 »

Vyberáme z banky.sk