Téma: Ako si vybrať vhodné životné poistenie
Otázka:

Dobrý deň, mám 51 rokov. Môžem ešte uzavrieť životnú poistku? Môžem každý mesiac platiť 50 eur. Na akú sumu sa môžem poistiť? Do akého veku bude poistenie trvať? A ak dožijem, akú časť zo zaplateného poistného mi potom poisťovňa vyplatí? Ďakujem.

Odpoveď:
 „Poisťovne si určujú limity pre takzvaný vstupný a výstupný vek poistenia. Najvyšší vstupný vek (do ktorého ešte poisťovne uzatvoria životné poistenie) býva spravidla od 60 do 70 rokov. Vo vašom veku teda nebude problém uzavrieť ešte životné poistenie. Poistnú sumu si stanujete Vy sám, v závislosti od Vašich požiadaviek a potrieb ako aj od objemu peňazí, ktoré ste ochotný do poistenia investovať.  Bohužiaľ, je ťažké vyčísliť konkrétnu sumu, ktorá Vás bude čakať na konci poistnej zmluvy. Závisí od viacerých individuálnych faktorov. Určite Vám však pomôže Váš finančný agent alebo zamestnanec poisťovne, ktorú si vyberiete. On Vám dokáže reálne vyčísliť, aká čiastka Vás bude čakať na konci poistnej doby.“
Odpovedal: JUDr. Dana Macková (27.10.2016)
Späť

Vyberáme z banky.sk