Téma: Ako si vybrať vhodné životné poistenie
Otázka:

Mňa zujíma, čo si životným poistením vlastne kryjem?

Odpoveď:
Ako už vyplýva z názvu poistenia, toto poistenie kryje život a zdravie klienta. To, čo konkrétne poistka pokrýva, záleží vždy od toho, aké riziká si klient poistí. Možností je naozaj veľa a všetko záleží od rozhodnutia klienta. Môže si poistiť riziko smrť, ktoré si volia ľudia, ktorí potrebujú v prípade úmrtia zabezpečiť svojich pozostalých (napríklad na splatenie hypotéky). Poistiť sa dajú tiež trvalé následky, závažné ochorenia či invalidita. Tieto poistenia poskytnú klientovi finančný vankúš v prípade neočakávaných životných situácií, keď bude potrebovať peniaze na liečbu alebo vykrytie zníženia príjmu. Obľúbené je aj poistenie práceneschopnosti. To ľudia využijú zasa v prípade, ak sú dlhodobo PN. Poisťovňa im totiž bude dorovnávať príjem do takej výšky, ako keby chodili do práce.
Odpovedal: Mgr. Milan Janásik (08.06.2016)
Späť

Vyberáme z banky.sk