Téma: Ako si vybrať vhodné životné poistenie
Otázka:

Dobrý deň, do akej hĺbky musím pred uzavretím životného poistenia poskytnúť údaje o mojom zdravotnom stave? Budem platiť vyššiu poistku, keď som fajčiar? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:
Poisťovne pri vstupe do poistenia skúmajú niektoré atribúty zdravotného stavu klienta. Hĺbka ich skúmania závisí od výšky poistnej sumy. Pri nižších poistných krytiach ide zväčša o základné údaje, ako je napríklad vek klienta, pri vyšších krytiach môžu poisťovne od klienta požadovať napríklad absolvovanie lekárskej prehliadky či genézu chorôb v rodine.

V rámci šetrenia zdravotného stavu sa zvyknú poisťovne pýtať aj na to, či je klient fajčiar a aký „tuhý“ fajčiar je. Samotný fakt, že je fajčiarom, poistné nezvyšuje. No tento zlozvyk môže mať vplyv na aktuálne zdravotné problémy klienta a potenciálne komplikácie, no a to už môžu poisťovne zohľadniť v poistení – napríklad formou prirážky k poistnému, prípadne si s klientom dohodnú podmienky, za ktorých nevzniká nárok na poistné plnenie.
Odpovedal: Mgr. Milan Janásik (20.05.2016)
Späť

Vyberáme z banky.sk