Téma: Ako si vybrať vhodné životné poistenie
Otázka:

Keby som si chcela uzatvoriť životné poistenie, je vopred zadaná minimálna či maximálna mesačná splátka? Alebo sa poistenie platí raz za rok? Ako to ovplyvní môj finančný mesačný rozpočet?

Odpoveď:
Minimálna výška mesačného poistného produktu životného poistenia La Vita je v poisťovni Generali 15 eur, maximálna nie je stanovená. Poistné je možné platiť mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne, podľa toho, ako to klientovi najviac vyhovuje.
Platenie za poistenie predstavuje výdavok v rozpočte klienta rovnako, ako aj mnohé iné výdavky. Avšak poistenie je špecifické v tom, že slúži práve na to, aby ľuďom pomohlo prekonať ťažké obdobie, na ktoré by inak bežný rodinný rozpočet nestačil, respektíve vo chvíľach, keď by klient o tento rozpočet/príjem prišiel.
Odpovedal: Mgr. Milan Janásik (08.06.2016)
Späť

Vyberáme z banky.sk