Téma: Ako si vybrať vhodné životné poistenie
Otázka:

Čo znamená poistenie závažných chorôb?

Odpoveď:
Tento produkt klientom ponúka poistnú ochranu pre prípad diagnostikovania niektorej zo závažných chorôb. Poisťovne stanovujú zoznam diagnóz, ktoré medzi závažné choroby patria, prevažne sa jedná o onkologické ochorenia, srdcovo-cievne ochorenia atď. Ak je klientovi diagnostikované ochorenie, poisťovňa mu poskytne finančné prostriedky v zmysle dohodnutých podmienok a výšky poistnej sumy. V poisťovni Aegon však pristupujeme k poisteniu závažných chorôb inak. Namiesto dlhého zoznamu diagnóz, ktoré majú na Slovensku minimálny výskyt, klientom ponúkame poistenie voči štyrom závažným chorobám, ktoré sa u nás štatisticky objavujú najčastejšie. Podľa štatistických údajov sa Slováci najčastejšie potýkajú s rakovinou (31 000 prípadov za rok), mozgovou príhodou (9 500 prípadov za rok) a srdcovým infarktom (5 100 prípadov za rok). V štatistikách výskytu sklerózy multiplex zasa Slovensko obsadzuje neslávne popredné miesta v rámci európskych krajín. Tieto štyri obávané diagnózy odzrkadľujú 70 % až 90 % doteraz vyplatených poistných plnení a klient si ich môže poistiť za dostupnú cenu. Poistné plnenie poskytujeme už aj pri menej závažných stavoch ochorenia. Tento základný balík je možné si rozšíriť o poistenie následkov závažných chorôb alebo úrazov. Toto doplnkové poistenie predstavuje novú koncepciu, ktorá sa nezameriava na samotné diagnózy, ale na zdravotné následky. Vďaka tomu doplnkové poistenie následkov závažných chorôb alebo úrazov poskytuje poistnú ochranu neobmedzeného počtu diagnóz. Jeho súčasťou je po prvýkrát na Slovensku i poistenie neplodnosti.
Odpovedal: JUDr. Dana Macková (14.10.2016)
Späť

Vyberáme z banky.sk