Téma: Ako si vybrať vhodné životné poistenie
Otázka:

Poisťovňa, v ktorej máme všetky poistky (auto, byt, poistenie pre deti a aj moje životné poistenie), ma veľmi sklamala. Najradšej by som u nich všetko zrušila a poistila sa inde. Ako to mám urobiť? Je vôbec vhodné rušiť existujúcu ŽP a uzatvárať novú? Poistku platím už cca 10 rokov a ešte ďalších 20 by som mala pokračovať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:
Pre životné poistenie vo všeobecnosti platí, že rušiť poistnú zmluvu predčasne pred uplynutím dojednanej poistnej doby sa nevypláca takmer v žiadnom prípade. Je totiž možné, že ak sa Vám medzičasom zhoršil zdravotný stav, po zrušení poistných krytí v existujúcej poisťovni už nové poistenie v inej poisťovni buď vôbec nedostanete alebo Vám bude navýšené poistné z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu. Pri niektorých poisteniach, kde poistné závisí od vstupného veku, ako je napríklad poistenie úmrtia alebo poistenie choroby, môže byť z dôvodu vyššieho vstupného veku Vaše nové poistenie drahšie. Čo sa týka životných poistiek so šetriacou zložkou, tiež neodporúčam ich predčasné zrušenie z dôvodu, že by Vám mohli byť účtované extra poplatky. Určite je vhodné poradiť sa s finančným agentom, ktorý Vám vie konkrétne podmienky poistenia posúdiť a navrhnúť, ktoré poistné krytia by bolo vhodné zrušiť a ktoré možno iba upraviť a znížiť poistnú sumu.
Odpovedal: JUDr. Dana Macková (17.10.2016)
Späť

Vyberáme z banky.sk