Téma: Ako si vybrať vhodné životné poistenie
Otázka:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, aké poplatky ma čakajú pri uzavretí a počas trvania životného poistenia? Ďakujem.

Odpoveď:

Poisťovne vo všeobecnosti zohľadňujú v poistení náklady súvisiace s vytvorením produktu, jeho inováciami a „údržbou“ počas životnosti produktu. Niektoré náklady vyplývajú zo snahy poisťovne priniesť pre svojich klientov to najlepšie. Niektoré náklady vznikajú zasa napríklad v súvislosti s meniacou sa legislatívou, či už slovenskou alebo medzinárodnou.
Poplatky a náklady súvisiace s uzavretím a správou poistenia sú napríklad spracovanie novouzatvorenej poistky, evidovanie v IT systéme poisťovne, výročné listy o stave poistenia pre klientov, náklady súvisiace s šetrením poistných udalostí, spracovaním klientskych žiadostí o zmeny v poistení a podobne.

Pri investičnom životnom poistení vznikajú aj náklady súvisiace so správou investičného účtu klienta. Niektoré poplatky a ich výška pre klienta sú určené konkrétnou sumou (napr. žiadosť klienta o zmenu parametrov poistenia), avšak výška niektorých poplatkov/nákladov závisí od konkrétneho nastavenia danej poistky, napr. od doby, na akú sa poistenie uzavrie. Prehľad poplatkov a nákladov je súčasťou zmluvnej dokumentácie pre klienta.

Odpovedal: Mgr. Milan Janásik (08.06.2016)
Späť

Vyberáme z banky.sk